Ba Chẽ Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2018-2020

10/09/2018 10:30

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018 - 2020. UBND huyện Ba Chẽ vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/7/2018 về việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện, giai đoạn 2018 - 2020.

Ba Chẽ phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 đàn gia cầm sẽ đạt 200.000 con.

Kế hoạch được triển khai với Mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nền nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Chẽ phát triển toàn diện theo hướng bền vững, sản xuất hàng hoá tập trung đối với các loại cây trồng thế mạnh của địa phương có giá trị tăng cao, trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Tích cực khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng khả năng cạnh tranh những sản nông nghiệp lợi thế của huyện.

Trong đó, phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 là: Tổng diện tích gieo trồng cây lúa hàng năm đạt 954ha, sản lượng bình quân đạt 4.770 tấn; tổng diện tích phát triển cây rau hàng năm đạt 300 ha, sản lượng bình quân đạt trên 4.950 tấn. Số lượng đàn trâu đạt 3.000 con, đàn bò đạt 3.500 con, đàn lợn đạt 19.200 con, đàn gia cầm đạt 200.000 con; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 72%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 2.000ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 330ha (bao gồm cả trồng mới và trồng lại); diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 82ha, tổng sản lượng đạt 120 tấn. Phấn đấu có thêm các xã Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn Nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đưa 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

UBND huyện yêu cầu, các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng thương hiệu sản phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; nhân rộng các mô hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân dân học tập, làm theo; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1375
Đã truy cập: 5504343