Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018

17/09/2018 09:30

Ngày 17/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 75 đảng viên mới thuộc các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Xuân Mùi - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu quán triệt lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 07 ngày (từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu và trao đổi 10 chuyên đề trọng tâm, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân tộc CNXH, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng,  xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2729
Đã truy cập: 2790421