Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác Dân vận tại Ba Chẽ

21/09/2018 08:30

Ngày 20/9, Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện công tác Dân vận và hoạt động của khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong 9 tháng đầu năm 2018; việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn (2016 - 2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (2013 - 2018).

Quang cảnh buổi làm việc

Bám sát chủ đề công tác năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương là “Năm dân vận chính quyền” và Ban Dân vận Tỉnh ủy là “Năm công tác dân vận chính quyền gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Ba Chẽ đã sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; các xã, thị trấn chú trọng đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa công tác Dân vận của địa phương đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả; các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp toàn huyện. Huyện đặc biệt quan tâm công tác nắm bắt tình hình cơ sở, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại… thực hiện tốt công tác gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền đối với nhân dân và doanh nghiệp để giải quyết, xử lý những vấn đề vướng mắc trên các lĩnh vực. Qua đó phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể - chính trị xã hội huyện ngày càng được đổi mới, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, thiết thực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” được đẩy mạnh; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao, đã huy động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,89% xuống còn 19,91%; công tác tôn giáo, dân tộc tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 3 năm qua (2016 - 2018), bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo. Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quyết liệt chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Kết quả, trong 3 năm, huyện đã vận động nhân dân hiến gần 38.000 m2 đất; 6.823 cây các loại và hơn 23.000 ngày công lao động, … Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Lương Mông). Về thực hiện xây dựng đô thị văn minh, đã huy động trên 130.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh môi trường; lắp đặt điện chiếu sáng cho hơn 42 km đường thôn , ngõ phố; xây dựng hơn 1.300 nhà tiêu hợp vệ sinh… Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Hết năm 2017, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 82,0%, tăng 6,7% so với năm 2015; tỷ lệ Khu dân cư đạt danh hiệu thôn, khu văn hóa, đạt 87,7%, tăng 13,1% so với năm 2015.

Cũng trong 15 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện đã diễn ra sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và thực sự là ngày hội của toàn dân ở khu dân cư…

Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, huyện Ba Chẽ đã kiến nghị với cấp trên các cấp một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn theo hướng đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các Khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; kiến nghị cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu để có sự chỉ đạo thống nhất chung từ tỉnh xuống huyện trong mọi hoạt động. 

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả của huyện Ba Chẽ đạt được trong công tác Dân vận của địa phương. Đồng thời định hướng, thời gian tới huyện Ba Chẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương có liên quan đến công tác Dân vận; chủ động rà soát, kiện toàn Khối vận cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát đột xuất, giám sát các vấn đề liên quan đến chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống tự nhiên”; tích cực nêu cao vai trò của người đứng đầu đối với nhân dân; đổi mới phương thức công tác làm dân vận; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vướng mắc nhân dân; tập trung cải cách hành chính. Đồng thời tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Ba Chẽ, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp, báo cáo cấp trên trong thời gian tới./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2397
Đã truy cập: 2790089