Danh mục dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đến thời điểm tháng 9/2018

15/09/2018 11:55

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT

Tên công trình

Tổng mức

Chủ đầu tư

Nguồn vốn

Ghi chú

1

Đường ngõ xóm thôn Khe giấy, xã Lương Mông

491,700

UBND xã Lương Mông

135

 

2

Đập mương Khe Áng, xã Minh Cầm

760,584

UBND xã minh cầm

135

 

3

Cải tạo, nâng cấp NSH thôn Đồng quánh

1.030,286

UBND xã minh cầm

135

 

4

 

Đập Tài Cạu, xã Thanh Sơn

759,256

UBND xã Thanh Sơn

NTM

 

5

Trục đường ngõ xóm từ đường 330 đi đến cụm dân cư Khe Khuy (10 hộ), xã Thanh Lâm

792,712

UBND xã Thanh Lâm

NTM

Đã phê duyệt QT

6

Cải tạo, nâng cấp khu vui chơi thể thao xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ

703,197

UBND xã Thanh Lâm

NTM

Đã phê duyệt QT

7

Đường ngõ xóm thôn Xóm Mới, xã Đạp thanh

481,800

UBND xã Đạp Thanh

135

 

8

Đường ngõ xóm thôn Đồng Khoang, xã Đạp thanh

381,400

UBND xã Đạp Thanh

135

 

9

Đường ngõ xóm thôn Hồng Tiến, xã Đạp thanh

681,400

UBND xã Đạp Thanh

135

 

10

Đường ngõ xóm thôn Xóm Đình, xã Đạp thanh

621,400

UBND xã Đạp Thanh

135

 

11

Đường  ngõ xóm thôn Bằng Lau (từ TL330B đến nhà ông Lý Văn Long)

147,800

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

12

Đường  ngõ xóm thôn Khe Hố (từ nhà Lý Ba đến Trương Bảo)

72,500

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

13

Đường  ngõ xóm thôn Khe Hố (từ đường trục thôn đến nhà Trương Văn Đông)

164,90

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

14

Đường ngõ xóm thôn Khe Sâu (từ đường vào cụm công nghiệp đến nhà Phùn Cảnh)

112,100

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

15

Đường ngõ xóm thôn Khe Tâm (từ đường trục thôn đến nhà ông Vi Văn Chiến)

54,600

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

16

Đường ngõ xóm thôn Khe Tâm (từ đường trục thôn đến nhà ông Si)

121,200

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

17

Đường ngõ xóm thôn Khe Tâm (từ đường TL330 đến nhà ông Vi Văn Bảo)

55,500

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

18

Đường ngõ xóm thôn Nam Hả Trong (từ nhà Lý Ba đến nhà Lý Hai)

29,500

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

19

Đường ngõ xóm thôn Nam Hả Trong (từ đường TL330 đến nhà ông Đặng Văn Khoa)

86,400

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

20

Đường ngõ xóm thôn Cái Gian (từ đường vào nghĩa trang đến khu vực đất sản xuất)

92,700

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

21

Đường ngõ xóm thôn Cái Gian (từ đường trục thôn đến nhà bà Đặng Thị Mai)

203,500

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

22

Đường ngõ xóm thôn Cái Gian (từ Đặng Văn Tuấn đến Lý Chăn Phúc)

115,000

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

23

Đường ngõ xóm từ TL330 đến nhà ông Voòng Tiến, thôn Khe Sâu

48,300

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

24

Đường thôn Lò Vôi (từ TL329 ra khu vực sản xuất)

237,000

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

25

Đường thôn Nam Hả Trong (từ TL330 ra khu vực sản xuất)

60,000

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

26

Điện thắp sáng đường quê thôn Sơn Hải

30,000

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

27

Chỉnh trang khuôn viên, cổng nhà văn hóa thôn Lò Vôi

20,000

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

28

Chỉnh trang khuôn viên, cổng đường vào nhà văn hóa thôn Nam Hả Trong; nâng cấp 02 tuyến đường nội thôn và điện thắp sáng đường quê thôn Nam Hả Trong

130,000

UBND xã Nam Sơn

NTM

 

29

Đường từ trục thôn đến nhà ông Đăng Văn Thảo, thôn Khe Tâm

221,219

 

135

 

30

Đường ngõ xóm (từ nhà ông Phùn Thắng đến nhà ông Phùn Tư), thôn Nam Hả trong

46,165

 

135

 

31

Đường ngõ xóm Từ trục thôn đến nhà ông Đặng Văn Dũng, thôn Sơn Hải

132,800

 

135

 

32

Đường ngõ xóm Từ trục thôn đến nhà bà Trần Thị Mai, thôn làng Mới

160,269

 

135

 

33

Đập Ngòi Sú thôn Sơn Hải xã Nam Sơn

671,271

 

135

 

34

Kiên cố hóa đập Cô Hồng (thôn Lò Vôi)

973,616

 

135

 

35

Công trình nước sinh hoạt thôn (Khe Bé, Khe Bát, khe lang cũ) Làng Mới

894,999

 

135

 

35

Đường ngõ xóm từ nhà ông Đặng Văn Phúc đến nhà Đặng Văn Thảo thôn Cái Gian

185,801

 

135

 

37

Cải tạo, nâng cấp 3 tràn trên tuyến đường Thanh Niên, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

4.625,807

Ban QLDA ĐTXD huyện

Vốn theo NQ 16

Đã phê duyệt QT

38

Đường nội thôn Khe Gia, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ

2.454,774

Ban QLDA ĐTXD huyện

NTM

Đã phê duyệt QT

39

Đường nội thôn Bắc Cáp, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ

1.545,512

Ban QLDA ĐTXD huyện

135

Đã phê duyệt QT

40

Đường nội thôn Đồng Dằm, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ

2.270,789

Ban QLDA ĐTXD huyện

135

Đã phê duyệt QT

41

Sửa chữa, khắc phục mưa lũ năm 2017 đường Bắc Tập - Nà Lim, xã Đạp Thanh

1.091,764

Ban QLDA ĐTXD huyện

Du phòng bão lũ ngân sách huyện

Đã phê duyệt QT

42

Sửa chữa, khắc phục mưa lũ năm 2017 đường vào thôn Đồng Dằm, xã Đạp Thanh

798,610

Ban QLDA ĐTXD huyện

Vốn theo NQ 16

Đã phê duyệt QT

43

Đập thủy lợi Nà Ngờ, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ

808,144

Ban QLDA ĐTXD huyện

135

Đã phê duyệt QT

44

Đường dây hạ thế thôn Khe Nà, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ

374,613

Ban QLDA ĐTXD huyện

135

Đã phê duyệt QT

45

Đường dây hạ thế thôn Khe Giấy, xã Lương Mông

652,716

Ban QLDA ĐTXD huyện

135

Đã phê duyệt QT

46

Hồ chứa nước Khe Mười

74.645,000

Ban QLDA ĐTXD huyện

Ngân sách tỉnh

 

47

Trường PTDT bán trú TH và THCS Thanh Lâm; Hạng mục: Nhà học bộ môn chức năng, thiết bị, nhà bảo vệ, nhà gra xe, nhà vệ sinh, san nền, sân bê tông, cải tạo, nâng cấp cổng tường rào và các hạng mục phụ trợ

12.270,904

 

Ban QLDA ĐTXD huyện

Ngân sách huyện

 

 

TỔNG CỘNG:

113.309,51

 

 

 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1436
Đã truy cập: 1927378