Giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2018

25/09/2018 08:33

Ngày 24/9, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện, nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các mặt công tác; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền; triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; hướng dẫn 100% đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật bác; thực hiện tốt công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, lịch sử Đảng, công tác huấn học. Trong 9 tháng đầu năm mở 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho 1.187 lượt học viên tham gia học tập. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đã kết nạp 61 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.957 đảng viên; trao tặng huy hiệu đảng cho 30 đồng chí; phát thẻ đảng cho 111 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 104 đảng viên. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã thực hiện 17 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, thực hiện thi kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên; tiếp nhận, giải quyết 05 đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảng viên. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các xã thị trấn thực hiện 79 mô hình “Dân vận khéo”. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức thành công Đại hội hội Nông dân huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023); tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường... tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo việc làm, xây dựng nhà ở mới cho hộ nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại hạn chế trong công tác 9 tháng đầu năm; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 3 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự đóng góp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết lần thứ 6, 7 (khóa XII) của Đảng; Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh, Nghị quyết 08-NQ/HU của Huyện về thực hiện chủ đề công tác năm 2018; chủ động rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra, để thực hiện hiệu quả; trong đó, tập trung đôn đốc các cơ sở Đảng hoàn thành chỉ tiêu công tác phát triển đảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá công chức, viên chức năm 2018; chuẩn bị tốt các nội dung cho cuộc thi Báo cáo viên giỏi năm 2018; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963 - 30/10/2018) và 72 năm ngày thành lập Huyện (04/10/1946 - 04/10/2018). Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Đề án sáp nhập, giải thể thôn, khu phố trên địa bàn huyện; hoàn thành Đề án sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Tiếp tục đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng đồng bộ, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy năm 2019. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, công tác quản lý bảo vệ rừng, việc thực hiện các chế độ chính sách về an sinh xã hội đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; công tác chỉ đạo, triển khai sản xuất, tình hình an ninh trật tự. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể tập trung tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể để tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, dự án phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng cường giám sát thường xuyên, đột xuất, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề vướng mắc, bức xúc từ cơ sở. Phối hợp giám sát rà soát hộ nghèo, cận nghèo; thẩm định quy trình, kết quả bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2018; phối hợp thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về đích Nông thôn mới đối với xã Thanh Lâm; ra khỏi diện xã đặc biệt khó khăn đối với xã Đạp Thanh, Nam Sơn. Tuyên truyền vận động công dân thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2430
Đã truy cập: 2790122