Tác phẩm dự thi Giải báo chí Búa liềm vàng

Chuyển biến tích cực từ Đề án 25 ở Ba Chẽ

07/11/2018 09:29

Thời gian qua, công tác kiện toàn, sắp xếp cơ quan, đơn vị đầu mối, nhất thể hóa một số chức danh từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã phát huy được hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 25 của Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường.

Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện. Ảnh: Bình Minh (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

Triển khai Đề án 25, huyện Ba Chẽ tập trung sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã, thị trấn; sáp nhập, hợp nhất  phòng, ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đó là hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra. Cùng với đó, thực hiện kiện toàn, sáp nhập, chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, như: Thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND huyện trên cơ sở tiếp nhận 3 cơ quan: Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN&PTNT và Trạm Khuyến nông thuộc Phòng NN&PTNT huyện; thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin với Đài TT-TH huyện; thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị và môi trường trực thuộc UBND huyện trên cơ sở sử dụng biên chế hiện có và hợp đồng tỉnh giao. Đến thời điểm này đã giảm 7 cơ quan, đơn vị đầu mối.

Đồng thời, huyện đã tiến hành rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đơn vị thuộc ngành Giáo dục, Y tế, các đơn vị sự nghiệp công lập. Chị Vị Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sơn, cho biết: Nhà trường hiện có 17 nhóm lớp với 360 học sinh học tập tại 1 điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ. Năm học 2018-2019, nhà trường đã chủ động bố trí điều kiện cơ sở vật chất, sửa chữa phòng học dồn điểm trường Khe Sâu hiện có 40 trẻ về điểm trường chính tại thôn Bằng Lau do điều kiện sinh hoạt tại đây không còn đảm bảo. Để thực hiện dồn, giảm được điểm trường này, các cán bộ, giáo viên nhà trường đã rất quyết tâm từ việc vận động phụ huynh, học sinh đến việc tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tới trường. Từ khi chuyển về điểm trường chính với điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn, các em đã hòa nhập và tiến bộ rất nhanh.

Học sinh điểm trường Khe Sâu thuộc Trường Mầm non Nam Sơn sau khi được dồn về điểm trường chính tại thôn Bằng Lau có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn. Ảnh: Nguyễn Dung

Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh cũng được thực hiện mạnh mẽ từ huyện đến xã, thôn. Ở cấp huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Chánh Văn phòng HĐND-UBND đồng thời là Giám đốc Trung tâm Hành chính công; Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh Thanh tra. Ở cấp xã, thị trấn, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở 4/8 xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 3/8 xã; 74/74 thôn, khu thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu...

Trong công tác cán bộ, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp tục hoàn thiện xây dựng Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở bố trí, sắp xếp, đánh giá đội ngũ cán bộ, CCVC, người lao động nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu biên chế được tỉnh phê duyệt. Năm 2018, khối Đảng, đoàn thể huyện giảm 5 biên chế so với năm 2015 (giảm 10%); khối chính quyền huyện giảm 16 biên chế so với năm 2015 (giảm 20%)...

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, cho biết: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 25, các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở thể hiện rõ quyết tâm chính trị, đổi mới cách làm, vận dụng linh hoạt các quy định của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của địa phương. Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay huyện đã hoàn thiện xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện. Đồng thời, tiếp tục tiến hành rà soát, sáp nhập đơn vị hành chính xã, thôn, khu theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, dự kiến sáp nhập 1 xã (Minh Cầm với Lương Mông), sáp nhập 18 thôn và giải thể 1 thôn (thôn Bằng Lau, xã Nam Sơn)./.

Nguyễn Dung/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3047
Đã truy cập: 48962698.