Tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức, Tuyên giáo năm 2018

05/11/2018 15:30

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ vừa phối hợp  Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức, Tuyên giáo cho 86 học viên là các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Chi uỷ các cơ sở Đảng và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Xuân Mùi - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp hướng dẫn kỹ năng báo cáo, tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm như: quán triệt quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 05-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng”; quán triệt Quy định số 09-QĐ/tu ngày 01/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh về “Khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên”; Triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý. Bên cạnh đó các học viên, được hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đảng viên; quy trình lập hồ sơ phát triển đảng viên mới; hướng dẫn kỹ năng báo cáo, tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ giúp các học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thực hiện tốt công tác Đảng, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đảng viên và công tác tổ chức đánh giá cơ sở Đảng và đảng viên; góp phần xây dựng, củng cố cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 48984535.