Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

20/11/2018 11:00

Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX (sẽ được diễn ra vào cuối tháng 11/2018), Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhập danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

 
STT Nội dung

Cơ quan, 
đơn vị chuẩn bị

Tải về
1  Thông báo số về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND huyện

2  Giấy triệu tập số 22/GTT-HĐND ngày 21/11/2018 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) của HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND huyện

 

3  Dự thảo Đề án Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”.  UBND huyện  
4      
5      
6      
       
       

 

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1112
Đã truy cập: 6915572