Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên truyền, tập huấn công tác QLBVR và PCCCR

30/11/2018 08:30

Nhằm tăng cường phổ biến tuyên truyền các chính sách hiện hành về quản lý bảo vệ rừng, chính sách về giao rừng, thuê rừng và trình tự thủ tục khai thác, vận chuyển lâm sản; đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR cho thành viên các tổ, đội xung kích; các hộ gia đình trên địa bàn huyện. Trong các ngày từ (27/11 đến 30/11/2018), Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức đợt tuyên truyền, tập huấn công tác QLBVR và PCCCR tại 07 xã trên địa bàn huyện.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện phổ biến, tuyên truyền các nội dung trọng tâm về công tác QLBVR và PCCCR

Tham gia các lớp tập huấn, hơn 400 lượt hộ gia đình, doanh nghiệp; tổ, đội xung kích PCCCR tại các xã được truyền đạt các nội dung trọng tâm như: Luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Thông tư số 21/2016/TT-BNN ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản; Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các văn bản, nghị định của Chính phủ quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu một số điểm mới, thay đổi của Luật lâm nghiệp năm 2017, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2019; một nội dung quan trọng trong chương trình tập huấn là các học viên trực tiếp thực hành các phương pháp phòng chữa cháy rừng; kỹ thuật sử dụng các dụng cụ chữa cháy và kỹ thuật cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra.

 Thực hành các phương pháp PCCCR.

Thông qua tập huấn, giúp cho các hộ gia đình, doanh nghiệp; các thành viên tổ đội xung kích PCCCR, nắm vững, hiểu rõ hơn về các quy định, nghị định, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; sử dụng thành thục các phương tiện, dụng cụ chữa cháy; kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng; phát huy hơn nữa tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng, thực hiện vững chắc phát triển sản xuất lâm nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm lấn, phá hoại rừng./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1512
Đã truy cập: 5504480