Ba Chẽ tập huấn công tác kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

06/12/2018 11:30

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTC TW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TU ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch  số 115/-KH/HU ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 06/12, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2018. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy có các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện.

Tại điểm cầu 08 xã, thị trấn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và cán bộ, công chức của các đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện trực tiếp các nội dung trọng tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Bùi Văn Lưu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện trực tiếp quán triệt, triển khai toàn bộ nội dung trọng tâm của Kế hoạch số115-KH/HU ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Trong đó nhấn mạnh việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá xếp loại hàng năm nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên; góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng đã được học tập, nghiên cứu nhiều điểm mới trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bao gồm; sự đổi mới của phương thức đánh giá và việc áp dụng khung tiêu chí, khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại mới… cùng thảo luận, thống nhất các bước và một số biểu mẫu để các cơ sở đảng triển khai thực hiện.

Đảng bộ các xã, thị trấn tham tập huấn qua Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng; Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất. Trong kiểm điểm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu trí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá xếp loại cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 73
Đã truy cập: 49273820.