Hội nghị Báo cáo viên quý IV năm 2018

18/12/2018 10:00

Ngày 18/12, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý IV năm 2018 thông qua Hội nghị trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và trực tiếp thông tin những nội dung quan trọng.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp thông tin những nội dung quan trọng.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư, Đảng bộ khối các cơ quan, trường học; Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện; Ban đại diện Người cao tuổi huyện; Ban chủ nhiệm CLB Hưu trí 3/2. 

Đồng chí Lê Xuân Mùi- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin một số nội dung trọng tâm và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới 

 Đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện thông tin tới các đại biểu Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND; Trưởng, phó MTTQ; các đoàn thể, các ngành chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư các Chi bộ trực thuộc. 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp thông tin tới các đại biểu những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2019; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đồng thời quán triệt các Đảng bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm của các nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ các xã, thị trấn tham gia học tập, quán triệt các nội dung trọng tâm qua đường truyền trực tuyến.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện đã thông tin tới các đại biểu nội dung trọng tâm Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới” và Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 Toàn cảnh hội nghị.

Định hướng công tác tuyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đồng chí Báo cáo viên của huyện tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Tuyên truyền về kết quả, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2018 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy Ba Chẽ về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, với chủ đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành chương trình 135”; trong đó tuyên truyền sâu rộng 16 chỉ tiêu, 15 nhiệm vụ giải pháp trong năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Tỉnh ủy "V/v rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" đối với bộ cán bộ, đảng viên"; 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chủ đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân...". Kết quả Đại hội Hội Nông dân Việt lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng tới tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tuyên truyền kết quả công tác đối ngoại của các đồng lãnh đạo Đảng, nhà nước; Tuyên truyền đấu tranh phản bác, ngăn chặn những tư tưởng sai trái của các thế lực phản động; công tác an sinh xã hội, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Trước mắt đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Tuyên truyền Mừng xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2693
Đã truy cập: 49002472.