Đảng bộ xã Nam Sơn: Tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

24/12/2018 14:30

Ngày 24/12, Đảng bộ xã Nam Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đại tá Vũ Minh Đức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Vũ Minh Đức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã Nam Sơn đã chủ động bám sát Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2018; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2018. Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; duy trì sinh hoạt chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới tiến bộ. Trong năm, đã kết nạp 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 167 đồng chí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: tổng sản lượng lương thực cả năm vượt 12,4% kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 567,1 ha, vượt 0,7% kế hoạch; thu ngân sách địa bàn đạt trên 300 triệu đồng, đạt 423% kế hoạch, bằng 834% so với cùng kỳ; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đàn ong mật đạt 781% kế hoạch, bằng 936,8% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt kết quả tích cực; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay xã đạt 15/20 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, trong năm, đã có 42 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo; toàn xã giảm được 58 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 21,2% xuống còn 12%. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, phát huy hiệu quả khu di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; công tác Giáo dục, Y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năm 2018, xã đã thực hiện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu sớm 01 năm so với kế hoạch.

Đồng chí Vi Thanh Vinh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu quán triệt các nội dung trọng tâm. 

Năm 2019, Đảng bộ xã Nam Sơn xác định thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của huyện “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững; phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 225 ha; tổng sản lượng lương thực đạt 615 tấn; đàn gia cầm đạt 15.200 con; trồng rừng đạt 500 ha, phát triển thêm 15 ha cây dược liệu; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 36 ha; thu ngân sách địa bàn đạt 150 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho 150 lao động; giảm 35 hộ nghèo; đạt 18/20 tiêu chí, 50/53 chỉ tiêu nông thôn mới… Phấn đấu kết nạp 08 đảng viên mới; có 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu Đảng bộ tiên tiến xuất sắc. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế năm 2018; đồng thời tập trung cho nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đề ra.

 

 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Minh Đức - Ủy viên BTV Huyện ủy. Trưởng Công an huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng bộ xã Nam Sơn đạt được trong năm 2018. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, Đồng chí Trưởng Công an huyện yêu cầu Đảng bộ xã Nam tập trung quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng các cấp về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019 của huyện “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”. Tập trung vào việc đổi mới phương thức hoạt động, năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện tốt các Đề án bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý; Đề án phát triển rừng gỗ lớn và Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ. Thực hiện công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, thu hút người lao động vào làm việc tại Cụm cảng Công nghiệp Nam Sơn; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, phát huy hiệu quả du lịch khu di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà; Lò gốm sứ cổ; Chùa trúc lâm Ba Chẽ; đảm bảo công tác an sinh xã hội; nâng cao cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp, trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5508
Đã truy cập: 48912032.