Ba Chẽ: Hiệu quả bước đầu trong công tác xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại

08/01/2019 14:50

Trước thực trạng kinh tế của huyện còn chậm phát triển, nhiều nơi còn lúng túng trong dịch chuyển cơ cấu kinh tế, tập quán canh tác còn lạc hậu. Kết cấu hạ tầng ở một số nơi còn bất cập, tỷ lệ nghèo, cận nghèo còn cao so với bình quân chung cả tỉnh; khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các dân tộc ngày càng tăng; chất lượng giáo dục, đào tạo còn có mặt hạn chế, công tác chăm sóc sức khỏe vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn. Một số bản sắc tốt đẹp trong văn hóa các dân tộc thiểu số đang bị mai một, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong nhân dân. Tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tinh thần quyết tâm vượt mọi khó để vươn lên trong lao động, sản xuất của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện góp công, góp của để thực hiện mô hình thắp sáng đường quê.

Ngày 16/7/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HU “về nâng cao nhận thức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại” với mục tiêu là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào nhà nước. Từng bước làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thay đổi tư duy, có nhận thức tiến bộ, nắm bắt được thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước suy nghĩ và hành động của mình; mạnh dạn triển khai, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất; có ý chí, nghị lực, quyết tâm khắc phục khó khăn để vươn lên xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Tăng cường sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện được mục tiêu này, huyện đã tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục lòng tự trọng nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần phát huy nội lực, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thay đổi tư duy, nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, chương trình 135, chương trình xây dựng Nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất, thực hiện tốt công tác giảm nghèo; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, các tệ nạn xã hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong huyện và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Sau gần 6 tháng triển khai, có thể khẳng định Nghị quyết này thực sự đã đi vào cuộc sống, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân đã được nâng lên rõ rệt, tư tưởng ỷ lại trông chờ vào Nhà nước đã dần lùi xa. Điển hình đó là tư tưởng chủ động vươn lên thoát nghèo của các hộ dân, được minh chứng rõ nét qua việc 104 hộ đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo trong năm 2018. Việc làm này đã khẳng định, người dân đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức cũng như trong hành động, dần xóa bó được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Tô Thị Nông, thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc vẫn cùng con cháu tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo

Gia đình anh Triệu Kim Phát - thôn Tầu Tiên, xã Đồn Đạc là một trong những hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo của huyện trong năm 2018. Trước đây, cuộc sống gia đình anh rất khó khăn, thu nhập bấp bênh do hai vợ chồng anh không có việc làm ổn định, đủ ăn đã khó nói gì đến việc thoát nghèo. Trăn trở làm cách nào để cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho gia đình luôn thường trực trong suy nghĩ của anh. Và cách anh lựa chọn để thoát nghèo chính là phát huy sức trẻ, tận dụng những gì sẵn có để phát triển kinh tế.

Với số ruộng đất ít ỏi mà bố mẹ để lại, vợ chồng anh đã đưa những giống lúa có năng suất cao vào gieo cấy, để đảm bảo nguồn lương thực ổn định cho gia đình. Trên diện tích đất lâm nghiệp, vợ chồng anh trồng cây quế, đến nay rừng quế anh trên 4ha của gia đình anh đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy cây trà hoa vàng là loại cây dễ trồng và chăm sóc, lại phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, cho thu nhập cao. Gia đình anh quyết định trồng thêm loại cây trồng này. Nhờ cần cù, chịu khó đến nay, vườn trà hoa vàng của gia đình anh đã xanh tốt, nhiều cây bắt đầu đơm bông, hứa hẹn mang về cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định.

Anh Phát chia sẻ: “Tôi thấy đồng đất quê nhà còn nhiều, mình chỉ cần mình chịu khó, biết áp dụng mô hình kinh tế phù hợp, hoàn toàn có thể thoát được cảnh nghèo. Tôi nghĩ, nếu mọi người cứ ỷ lại, dựa dẫm vào cái nghèo thì sẽ rất xấu hổ”,

Cùng với thay đổi nhận thức trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo, người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã dần xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và nhất là việc tổ chức lễ Phùn Voòng của người Dao đã được người dân tổ chức văn minh hơn, không còn kéo dài thời gian và tốn kém tiền của như trước kia nữa. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong huyện được giữ gìn và phát huy thông qua các lễ hội.

Để giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, huyện đã đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các dự án phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi và đặc biệt đầu tư nguồn lực cho các 2 xã ra khỏi xã đặc biệt khó khăn, và 1 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Có được sự khởi đầu tốt đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết này, là nhờ vào sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp. Và quan trọng hơn cả, quyết định đến thành công bước đầu của Nghị quyết này chính là nhận thức đúng đắn, tích cực của người dân trong việc xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Từ sự khởi đầu này, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ khắp các thôn xóm, bản làng của huyện, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp khơi dậy ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của người dân, góp phần xây dựng quê hương Ba Chẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 50
Đã truy cập: 48984420.