Đảng bộ khối Chính quyền triển khai nhiệm vụ năm 2019

09/01/2019 08:30

Ngày 08/01, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Đảng bộ khối Chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII). Qua hoc tập, đã có 100% cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc 16/16 chi bộ trực thuộc viết bài thu hoạch. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, đã tổ chức được 02 đợt sinh hoạt chuyên đề xoay quanh việc thực hiện chủ đề công tác năm. Qua sinh hoạt đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện việc học và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm đã hoàn thiện thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 38 đồng chí; kết nạp 7 đảng viên mới đạt 117%; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chăm lo và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  được quan tâm, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên: có 03/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18%; 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 80,2%; có 27 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 104 đồng chí đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt kế hoạch, có 10/19 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là giá trị gia tăng các ngành kinh tế tăng 15,3%; thu ngân sách địa bàn đạt trên 30 tỷ đồng, vượt 37% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 100% kế hoạch giao, luôn duy trì là địa phương trong tốp đầu về tỷ lệ giải ngân; trồng rừng tập trung đạt 3.120 ha, vượt 4% kế hoạch; có thêm xã Thanh Lâm về đích nông thôn mới, 02 xã Đạp Thanh, Nam Sơn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều khởi sắc; giảm 557 hộ nghèo, đạt 157% kế hoạch tỉnh giao, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo chủa huyện giảm xuống 9,44%; đặc biệt có 104 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo; có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 18/22 trường; hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở, Đề án hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở Chương trình 167 giai đoạn II. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng được đảm bảo, tình hình ANTT được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt, niềm tin đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2019, Đảng bộ Khối Chính quyền xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2019 của huyện là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135"; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tối đa sức mạnh nội lực và huy động tốt các nguồn lực cho phát triển sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích Chương trình 135. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng văn hóa gắn với phát triển du lịch; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; phấn đấu có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp 05 đảng viên mới; Đoàn thể khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa”; tổng sản lượng lương thực đạt 6.740 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 32 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 01 trường học đạt chuẩn quốc gia; 04 thôn, khu được công nhận “Thôn, khu phố văn hóa”; giải quyết việc làm mới 500 lao động; giảm số hộ nghèo 300 hộ; đưa 03 xã còn lại ra khỏi đặc biệt khó khăn; đưa 01 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn đồng thời về đích nông thôn mới, 02 xã cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 71,5%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong năm 2019, Đảng bộ khối chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc; rà soát nguồn, chuẩn bị tốt nguồn phát triển đảng viên mới; chủ động tham mưu các giải pháp, biện pháp để thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung vào việc phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây gỗ lớn và cây dược liệu; tập trung mọi nguồn lực đưa 2 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh việc thu ngân sách ngay từ đầu năm; chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và hoạt động của Trung tâm hành chính công; phát huy hiệu quả của các cụm FM đã được trang bị; quan tâm đến việc chăm lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách; chuẩn bị tốt việc tổ chức các Lễ hội và tết trồng cây; truyên truyền, vận động nhân đân chuẩn bị tốt giống và hiện trường trồng rừng; chú trọng công tác phòng chóng rét cho cây trồng, vật nuôi.

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng năm 2018.

Khen thưởng tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Nhân dịp này, Đảng bộ khối Chính quyền đã tặng giấy khen cho 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 27 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng năm 2018; 03 tập thể và 03 cá nhân được biểu dương, khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Bình Minh - Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 151
Đã truy cập: 48984520.