Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 08:35

Ngày 10/01, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy đã khẳng định vị trí, vai trò chức năng nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh, gắn với các phong trào thi đua tại các chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, đề án tỉnh giản sắp xếp bộ máy biên biên chế; công tác xây dựng cơ sở Đảng được quan tâm; công tác phát triển Đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong năm xét kết nạp 91 đảng viên mới, đạt 114% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.978 đồng chí; trao huy hiệu Đảng cho 38 đồng chí. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó đã thực hiện hoàn thành 30 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng đối với 04 đảng viên; phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, thực hiện tốt chủ đề năm “Dân vận chính quyền”, thực hiện hiệu quả 79 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 03 mô hình được tỉnh khen thưởng. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động của Công đoàn, Hội CCB, Tự vệ, Đoàn thanh niên tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực. Với những kết quả đạt được, năm 2018, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy có 38/38 đảng viên hoàn tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 10 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; 04 cơ quan (Tổ chức - Nội vụ; Kiểm tra - Thanh  tra; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận) được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ như: Đảng bộ và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ quán triệt đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Đảng bộ và 100% chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo chủ đề năm 2019 về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương Đảng; 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tập thể cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa; Công đoàn, Chi hội CCB, Tiểu đội Tự vệ và Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy và Thường trực UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết về sắp xếp tinh giản bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của huyện “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”, thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng; thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý, giáo dục cán bộ và đảng viên; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn cơ quan Huyện ủy đã đánh giá công tác phong trào công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2018.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã khen thưởng Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2521
Đã truy cập: 49002300.