Ba Chẽ: Tổng kết công tác Đảng, Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2018

15/01/2019 08:30

Chiều ngày 14/01, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Tâm - Phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận".

Năm 2018, trên tinh thần đoàn kết, thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ; phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, huyện có 1.890 đảng viên được xếp loại đánh giá, trong đó có 266 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 14,1%; 1.519 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 80,4%; có 08/28 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20/28 đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 28/136 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 105/136 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí  Nguyễn  Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện vinh dự được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát thanh" .

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm 19/19 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị gia tăng các ngành kinh tế đạt 15,3%; thu ngân sách trên địa bàn vượt 37% KH tỉnh giao đầu năm, vượt 4% KH phấn đấu, tăng 16% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung 3.120 ha, vượt 4% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng 71,2% đạt 101,0% KH; các sản phẩm chủ lực của địa phương, chương trình OCOP tiếp tục được triển khai nhân rộng; công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và dân sinh được quan tâm chỉ đạo kịp thời; Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được quan tâm chú trọng; trong năm có thêm xã Thanh Lâm về đích nông thôn mới, 02 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và 03 thôn thuộc xã Lương Mông ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều khởi sắc; chương trình giảm nghèo được các cấp, các ngành triển khai tích cực và có hiệu quả; đã có 104 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, đến hết năm 2018 toàn huyện giảm 557 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,44%; số lao động được tạo việc làm mới là 495 lao động, đạt 198% kế hoạch tỉnh giao, đạt 105,3 kế hoạch huyện giao; trong năm có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 18/22 trường đạt 81,8%; hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở, Đề án hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở Chương trình 167 giai đoạn 2; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Cũng trong năm 2018, Chủ đề công tác năm 2018 “ Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” được triển khai nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo kế hoạch đề ra; huyện đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào này sau khi phát động đã nhận được sự vào hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được cấp trên biểu dương khen thưởng.

 Tặng cờ Dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn thuộc huyện Ba Chẽ cho đơn vị xã Thanh Lâm.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu hệ thống chính trị toàn huyện triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND này 21/12/2018 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu như: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 90% trở lên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; phấn đấu kết nạp 80 đảng viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 85% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 70%). Phấn đấu tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 750 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị tăng thêm các ngành kinh tế năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010), tăng 16,0% so với năm 2018; tổng sản lượng lương thực đạt 6.740 tấn; trồng rừng tập trung 3.000 ha; phấn đấu đạt 2.800 tấn thịt hơi các loại; thu ngân sách trên địa bàn đạt 31 tỷ đồng. Về văn hóa - xã hội phấn đấu có thêm 01 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt thêm 04 thôn, khu được công nhận danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”; giải quyết việc làm mới 500 lao động; giảm 300 hộ nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,9%; Phấn đấu xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã hoàn thành Chương trình 135 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 71,5%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý ban đầu 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%; tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Ba Chẽ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2018.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát động. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn ký giao ước thi đua.

Trong dịp này, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn  Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện vinh dự được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng; đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Tâm - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lan Thị Vân - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận do Ban Dân vận Trung ương trao tặng. 

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các đồng chí: Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; tặng cờ Dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn thuộc huyện Ba Chẽ cho đơn vị xã Thanh Lâm; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Ba Chẽ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2018./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Đã truy cập: 48984535.