Thông báo, niêm yết công khai kết quả sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã

22/01/2019 10:00

UBND huyện Ba Chẽ ban hành văn bản số 69/UBND-TC-NV ngày 21/01/2019 về Thông báo, niêm yết công khai kết quả sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã.

Nội dung công văn nêu rõ, căn cứ Hướng dẫn số 1964/HD-SNV ngày 10/12/2015 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 1695/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/8/2018 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Ba Chẽ về việc tổ chức sát hạch nâng ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2018; Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện về việc công nhận kết quả sát hạch nâng ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2018.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai và thông báo kết quả thi sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 đối với cán bộ, công chức đơn vị mình và hướng dẫn các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi sát hạch gửi về Ban sát hạch nâng ngạch (qua cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện) để xem xét giải quyết theo quy định.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo kể từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 13/02/2019 (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến bộ phận Văn thư cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện). Ban sát hạch nâng ngạch không nhận đơn phúc khảo bài thi băng thư điện tử, Fax, Telex và không giải quyết đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên.

Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn phúc khảo (nếu có) theo quy định.

Cổng TTĐT Ba Chẽ có trách nhiệm đăng tải thông báo công nhận kết quả sát hạch nâng ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Biểu kết quả sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã năm 2018:

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1486
Đã truy cập: 1927428