Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

22/01/2019 15:30

Ngày 22/01, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Thị trấn về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ  huyện. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn. 

Năm 2018, Đảng bộ Thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng, tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng cao như: Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 110% kế hoạch; công tác phát triển đảng viên mới đạt 114% kế hoạch; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 40,8 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 103,5% kế hoạch; giảm tỷ suất sinh đạt 642,8% kế hoạch; giải quyết việc làm cho lao động đạt 130% kế hoạch; công tác giảm nghèo đạt 133% kế hoạch. Các hoạt động văn hoá - thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, Đảng bộ Thị trấn quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”. Phấn đấu có 90% chi bộ trực thuộc trở lên đạt trong sạch vững mạnh; 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 5 viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên; tổng sản lượng lương thực đạt 120 tấn, duy trì đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu đạt 150 tấn thịt hơi các loại; số đàn ong 300 tổ, sản lượng mật ong 2.500 lít; thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu vượt thu tăng 10% so với kế hoạch huyện giao; mức giảm tỷ suất sinh 0,7‰, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 12%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,6%; tạo việc làm mới cho 80 lao động; giảm 03 hộ nghèo theo tiêu chí mới; duy trì giữ vững 3 trường đạt chuẩn Quốc gia; giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các khu phố văn hóa, Thị trấn tiên tiến xuất sắc. 

Tại hội nghị, Đảng bộ Thị trấn đề nghị Huyện tiếp tục quan tâm tới một số vấn đề như: việc xây dựng, chuyển Chợ mới về vị trí khu 5; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bến xe khách; tiến độ thực hiện kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất các khu phố nhằm tăng thu ngân sách và phát triển dân cư; sớm triển khai Đề án dược liệu và  đầu tư cơ sở vật chất cho trường Tiểu học và trường Mầm non Thị trấn… Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019.

 Đồng chí Đồng Nguyên Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn trình bày đề xuất kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong năm 2019, Đảng bộ Thị trấn cần thực hiện tốt một số nội dung như: công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị phải được thực thi nghiêm túc, hiệu quả; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, giải phóng mặt bằng; xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường; phát triển nhân rộng các tuyến phố đảm bảo vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các phương án chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục thực hiện tốt các gải pháp thu chi ngân sách địa bàn, thành lập doanh nghiệp; tập trung cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đảm bảo ANTT, ATGT phục vụ nhân dân đón Tết an lành.

 Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Thị trấn đạt được trong năm 2018. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2019, Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn tiếp thu nghiêm các ý kiến của các đại biểu, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương; trọng tâm là quán triệt thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục duy trì thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng gắn Chỉ thị 05 Bộ chính trị với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức trọng dân, gần dân, chăm lo đời sống nhân dân”. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành Chương trình 135”; thực hiện tốt đề án sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế; chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành chính quyền; tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; chú trọng công tác nắm bắt tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ  khu phố; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; tập trung tuyên truyền, vận động người dân trong việc di chuyển Chợ về vị trí mới; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng, chỉnh trang trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích; thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng thị trấn Ba Chẽ xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện. Trước mắt, đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác động viên, thăm hỏi và tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn, đảm bảo mọi điều kiện phục vụ cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4392
Đã truy cập: 2919321