Đảng bộ huyện Ba Chẽ quán triệt, triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy

30/01/2019 09:00

Ngày 29/01, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia học tập, quán triệt các nội dung tại 09 điểm cầu gồm: Điểm cầu Huyện ủy và 08 điểm cầu xã, thị trấn. Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND; Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố và đảng viên của các đơn vị.

Sau khi nghe quán triệt và sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU, trong đó nêu rõ năm 2019, tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" nhằm phát triển kinh tế bền vững, chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỉnh tập trung vào 10 giải pháp quan trọng. Đó là: Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền; công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất Iượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát triển khoa học công nghệ, xây dựng thành phố thông minh, quản lý nhà nước phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Ngay sau hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên,, công chức, viên chức trong toàn huyện  thực nghiêm túc những nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra. Các đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn cụ thể hoá, xây dựng ngay kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện  cá nội dung Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả và chất lượng./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 640
Đã truy cập: 1757849