Nam Sơn phải là trung tâm phát triển Công nghiệp và đạt chuẩn Nông thôn mới

19/02/2019 13:30

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tại hội nghị sáng ngày 19/02/2019 giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Sơn về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Nam Sơn. 

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã Nam Sơn đã chủ động bám sát Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, tiến bộ. Trong năm, đã kết nạp 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 167 đồng chí; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Chính quyền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 110% kế hoạch; trồng rừng đạt 567 ha, đạt 107% kế hoạch; thu ngân sách địa bàn đạt trên 300 triệu đồng, đạt 423% kế hoạch; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay xã đạt 14/20 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, trong năm, đã có 38 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 9,6%. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, phát huy hiệu quả khu di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; công tác Giáo dục, Y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năm 2018, xã đã thực hiện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu sớm 01 năm so với kế hoạch.

Năm 2019, Đảng bộ xã Nam Sơn đề ra mục tiêu có 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 08 đảng viên Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ tiên tiến xuất sắc. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 225 ha; tổng sản lượng lương thực đạt 615 tấn; tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 353 tấn; trồng rừng đạt 530 ha, trong đó có 50 ha cây gỗ lớn và 28 ha cây dược liệu; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 36 ha; thu ngân sách địa bàn đạt 150 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho 150 lao động; giảm 35 hộ nghèo; xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại hạn chế năm 2018; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của xã Nam Sơn trong năm 2019.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Nam Sơn đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu năm 2019 Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp bộ máy, biên chế đảm bảo tinh gọn hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ cho Đại hội nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đảng bộ phải đặc biệt chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa địa phương là trung tâm phát triển Công nghiệp nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển  kinh tế - xã hội của huyện. Xã cần bám sát, thực hiện tốt Đề án phát triển Du lịch huyện Ba Chẽ; đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc; nhân rộng các điển hình thôn mẫu, vườn mẫu; phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn, khu trồng dược liệu, sinh vật cảnh; đổi mới nội dung lễ hội và  phát huy hiệu quả du lịch khu di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà; Lò gốm sứ cổ; Chùa Trúc lâm Ba Chẽ; tích cực quan tâm công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, thu hút người lao động vào làm việc tại Cụm cảng Công nghiệp Nam Sơn; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy hiệu quả bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa bàn; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; vệ sinh môi trường nông thôn; đảm bảo công tác an sinh xã hội; nâng cao cải thiện cả về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân; thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và mục tiêu đưa xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4041
Đã truy cập: 6611289