Thanh Lâm phải là vùng dược liệu của huyện và xây dựng nông thôn mới nâng cao

22/02/2019 13:30

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tại hội nghị làm việc ngày 22/02, giữa Ban Thường vụ Huyện uỷ với xã Thanh Lâm về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ  huyện.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của cấp uỷ, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thanh lâm, do vậy các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với kết quả đạt được, năm 2018 Đảng bộ được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chính quyền được tặng Cờ thi đua đơn vị khối xã, địa phương được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Năm 2019, Đảng bộ xã Thanh Lâm quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ  huyện. Phấn đấu có 90% trở lên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 70 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 85% trở lên; kết nạp 08 đảng viên mới; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tổng diện tích gieo trồng 289,6 ha, tổng sản lượng lương thực 1.117,2 tấn; tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 405,0 tấn; trồng rừng 540 ha, trong đó trồng cây gỗ lớn đạt 80 ha, trồng cây dược liệu đạt 38 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 110 triệu đồng trở lên; giảm 07 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa từ 85% trở lên; 100% hộ dân ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Phấn đấu  xây dựng đạt thêm 06 thôn mẫu, 18 vườn mẫu, 09 hộ mẫu, xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của Tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của Đảng bộ xã Thanh Lâm trong năm qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2019, Đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã Thanh Lâm tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; thực hiện tốt Đề án 25 của huyện gắn với công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đảng bộ xã cần tập trung ưu tiên phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, phát triển đàn gia súc; chú trọng ứng dụng KHKT vào sản xuất cho các sản phẩm dược liệu Ba kích tím, Trà hoa vàng; đặc biệt xã phải phát triển là vùng dược liệu của huyện. Song song với đó, xã cần tích cực vận động, khuyến khích nhân dân, phát triển nhân rộng thêm mô hình trang trại, gia trại; nhân rộng các điển hình thôn mẫu, vườn mẫu… tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu, Đảng bộ xã cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các giải pháp thu ngân sách địa bàn; quản lý tốt các công trình sau đầu tư; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; tập trung chỉnh trang, nâng cấp di tích lịch sử Đình Làng Dạ; đẩy mạnh hoạt động Chợ phiên xã để phát triển tuyến du lịch; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng đời sống nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3881
Đã truy cập: 5050645