Đạp Thanh phải là trung tâm phát triển cây dược liệu Trà hoa vàng và đạt chuẩn Nông thôn mới

23/02/2019 08:30

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Hải trong chương trình làm việc chiều ngày 22/02, giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban Thường vụ xã Đạp Thanh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, Đảng bộ xã Đạp Thanh đã tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên rõ rệt; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, năm 2018 xã được công nhận thoát khỏi chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. 

Trong năm 2019, Đảng bộ xã Đạp Thanh đưa ra chỉ tiêu phấn đấu có trên 80% chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 07 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ thu hút tập hợp quần chúng đạt trên 75%; hoàn thành và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu, tổng diện tích gieo trồng đạt 323,8 ha; tổng sản lượng lương thực đạt 998,5 tấn; tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 371 tấn; trồng rừng tập trung 480 ha, trong đó diện tích gỗ lớn đạt 40 ha, cây dược liệu 10 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 530 triệu đồng; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 85%; đào tạo việc làm cho 20 lao động, giảm 30 hộ nghèo… phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Đảng bộ xã Đạp Thanh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tăng cường giúp đỡ, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, tập trung phát triển kinh tế mũi nhọn lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, nhất là phát triển nhân rộng diện tích cây trồng chủ lực Trà hoa vàng. Xã phải là trung tâm phát triển cây dược liệu Trà hoa vàng của huyện. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, phải tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo, trong đó xã cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, rõ người, rõ việc để thực hiện hiệu quả. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu: xã cần chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đất đai; công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng  xâm lấn đất rừng; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục đào tạo; công tác chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần  nhân dân… thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đưa xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới theo đúng lộ trình./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1419
Đã truy cập: 3376854