Minh Cầm phải về đích song song 2 chương trình trọng điểm, hoàn thành chương trình 135 và đạt chuẩn Nông thôn mới

27/02/2019 08:48

Đây là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trong chương trình làm việc ngày 26/02/2019, giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban Thường vụ xã Minh Cầm về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ  huyện

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và sự vào cuộc tích cực của Cấp uỷ, chính quyền, nhân dân xã Minh Cầm, do vậy các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quân sự quốc phòng địa phương được duy trì và giữ vững.

Năm 2019, Đảng bộ xã Minh Cầm đề ra 17 nhiệm vụ giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thống nhất chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành chương trình 135”. Phấn đấu 100% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 02 đảng viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 85% trở lên; phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 385,4 tấn; tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 196 tấn; trồng rừng 200 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 20 ha, trồng cây dược liệu đạt 23 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 20 lao động, giảm 07 hộ nghèo; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 80%; nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1; duy trì tổng vệ sinh môi trường ở các thôn 3 lần/tháng; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%; Phấn đấu hoàn thành chương trình 135 và đạt chuẩn Nông thôn mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Đảng bộ xã Minh Cầm tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ  huyện và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp bộ máy, biên chế đảm bảo tinh gọn hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc gắn với kiểm điểm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đảng bộ phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; tích cực vận động nhân dân phát triển, nhân rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng; đẩy mạnh sản xuất tập trung, phát triển vùng dược liệu với các cây trồng chủ lực Ba kích tím, Trà Hoa vàng; đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành Chương trình 135 và Chương trình xây dựng nông thôn mới; đến hết năm 2019 xã phải hoàn thành mục tiêu đưa xã thoát 135 và đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện lưu ý cấp ủy, chính quyền xã phải tích cực gần dân, sát dân, thường xuyên làm tốt công tác gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân; khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là phải làm tốt công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác thu ngân sách địa bàn; duy trì và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, phục hồi truyền thuyết vua Đồng Quánh để phát triển du lịch; quan tâm chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại; tình trạng xâm lấn rừng và đất rừng trái phép; thực hiện tốt việc chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2019 đã đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4224
Đã truy cập: 2919153