Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ xã Lương Mông

28/02/2019 09:00

Ngày 27/02, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lương Mông về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 17/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ  huyện. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018 với tinh thần quyết tâm Đảng bộ xã Lương Mông đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết số 08 ngày 20/12/2017 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Với nhiều giải pháp tích cực, hết năm 2018 xã đưa các thôn Khe Nà, Đồng Cầu, Khe giấy thoát khỏi diện thôn đặc biệt khó khăn; các thôn Đồng Chức, Xóm Mới, Đồng Giảng A, Đồng Giảng B, Đồng Cầu đạt tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu và duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Năm 2019, Đảng bộ thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao”. Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 08 đảng viên mới; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 920 tấn; trồng rừng 230 ha, trong đó trồng cây gỗ lớn đạt 40ha; trồng cây dược liệu đạt 10ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 165 triệu đồng; tạo việc làm mới cho 45 lao động; giảm 06 hộ nghèo; tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 85% trở lên… phấn đấu có 6/8 thôn đạt tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu; đạt 4/8 tiêu chí, 12/27 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, Đảng bộ xã Lương Mông cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tích cực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; công tác quy hoạch cán bộ cho Đại hội nhiệm kỳ. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Đảng bộ tập trung quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân; tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển sản xuất, trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu; chú trọng động viên, hỗ trợ cho các hộ có điều kiện kinh tế để phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nhất là đối với mô hình chăn nuôi Trâu, Bò, mô hình nuôi Ong lấy mật, các sản phẩm cây dược liệu Ba kích tím, Sa nhân, Nhân trần… Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, xử lý triệt để tình trạng xâm lấn đất rừng; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; công tác vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác thải; chú trọng phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chuẩn bị mọi điều kiện cho việc xây dựng Nhà Văn hóa các dân tộc của huyện được đặt tại xã Lương Mông; quan tâm phục dựng lễ hội đình Đồng Chức, hoạt động Chợ phiên để phát triển du lịch dịch vụ; tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng cờ bạc, dịch vụ cầm đồ tín dụng đen. Đảng bộ tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo đúng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1428
Đã truy cập: 3376863