Ba Chẽ: Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật

13/03/2019 10:50

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng luôn được huyện Ba Chẽ quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả. Qua đó, phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Phòng Tư pháp huyện Ba Chẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Đồng chí Nịnh Thị Bảo, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ba Chẽ cho biết: Ba Chẽ có dân số toàn huyện là 22.188 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 85%. Do là đặc thù địa bàn miền núi chia cắt nên đời sống kinh tế của người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận kiến thức pháp luật tại một số xã còn hạn chế, vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân. 

Xác định rõ đặc thù của địa phương, thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp huyện thường xuyên phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trong và ngoài huyện làm tốt công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu về pháp luật của người dân từng thôn, bản, khu dân cư để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Nổi bật, trong năm 2018, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 64/KH-HĐ ngày 16/4/2018 về phối hợp giữa các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền về Bộ Luật hình sự; Luật Môi trường; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thi hành án Dân sự; Luật Bồi thường Nhà nước cho hàng nghìn lượt người dân. Phòng Tư pháp còn tham mưu UBND huyện công văn số 436/UBND-TP hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể chính trị huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 2018. 

Phòng Tư pháp phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Ba Chẽ tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng cho người dân.

Các đơn vị thành viên trong Hội đồng của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền trên một số lĩnh vực cụ thể được nhiều người dân quan tâm.

Nổi bật, Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình trợ giúp pháp lý lưu động, kết hợp lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân tại 3 xã: Đồn Đạc, Thanh Lâm, Đạp Thanh. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện tổ chức được 92 buổi tuyên truyền các quy định liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các đối tượng trẻ em, học sinh. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 03-KH/BCĐ triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các đợt tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức được 42 hội nghị tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo; quy trình rà soát hộ nghèo năm 2018 với gần 2.800 lượt người dân tham gia. Đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động về Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác an toàn trong sản xuất với tổng số 110 người tham gia...

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã đi vào nền nếp; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, phù hợp, hiệu quả. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn ở cơ sở, tránh được các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp./.

Nguyễn Chiến/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2986
Đã truy cập: 4117093