Tổng kết công tác Tuyên truyền PBGDP, công tác Tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

15/03/2019 07:55

Ngày 14/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên truyền PBGDPL, công tác Tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện-,Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2018, công tác Tư pháp, công tác Tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, sát với tình hình thực tiễn địa phương; chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế được nâng cao; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc và có chuyển biến tích cực; công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh, hướng hoạt động đến cơ sở; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

Trong năm 2018, đã có 16.926 lượt người được phổ biến, tuyên truyền, tiếp cận Bộ luật dân sự, Tố tụng dân sự; Luật đất đai; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật ATGT đường bộ, Luật Phòng chống cháy nổ, vệ sinh ATTP; luật hôn nhân, gia đình; bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em; Luật an ninh mạng, Luật môi trường, Luật  nghĩa vụ quân sự… Tiếp tục duy trì hoạt động của 74 tổ hoà giải cơ sở, kết quả hòa giải thành đạt 74,4%; cấp huyện thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính cho 467 trường hợp; cấp xã chứng thực bản sao từ bản chính cho 21.356 trường hợp, thực hiện công khai 32/32 thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh và Cổng thông tin điện tử huyện. 

Năm 2019, Hội đồng GDPL huyện tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật; kế hoạch hệ thống hóa định kỳ văn bản Quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; tổng hợp công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018; tiếp tục triển khai các hoạt động trong công tác hộ tịch, chứng thực tư pháp...  triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Chương trình PBGDPL, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành, trọng tâm là triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở; đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với hoạt động của các cơ quan nhà nước và sử dụng các thiết chế pháp luật, hỗ trợ pháp lý phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân… triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế côn tác tuyên truyền PBGDPL, công tác Tư pháp năm 2018; tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PBGDPL, công tác Tư pháp năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND ghi nhận những kết quả trong công tác PBGDPL, công tác Tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng chí cũng đề nghị Phòng Tư pháp huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt công tác tham mưu; công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, chất lượng, hiệu quả; đặc biệt quan tâm chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền  PBGDPL, phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tại 74 thôn, khu phố, tuyên truyền lưu động; phát huy vai trò tích cực của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, và các văn bản pháp luật có hiệu lực mới ban hành; các nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, đất rừng; hành vi xây dựng nhà ở trái phép; vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ATGT; vấn đề sinh con thứ 3… thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện theo kế hoạch đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3267
Đã truy cập: 4117374