Giao ban Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá kết quả công tác quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

22/03/2019 14:30

Ngày 21/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện, nhằm đánh giá công tác quý I; triển khai nhiệm vụ II năm 2019. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trong quý I/2019, các Ban xây dựng Đảng, cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các mặt công tác; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh và huyện, Chương trình hành động số 23-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2019; Xây dựng, triển khai chương trình công tác của Ban Tuyên giáo, chương trình công tác khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ năm 2019. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu bổ sung quy hoạch BCH, BTV và cán bộ chủ chốt cấp huyện, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026); tham mưu trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2/2019 cho 13 đảng viên; công nhận đảng viên chính thức 31 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.968 đảng viên. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã tham mưu thực hiện 01 cuộc kiểm tra của BCH Đảng bộ tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số nghị quyết, kết luận về phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện 01 cuộc thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài chính ngân sách tại 04 trường học trên địa bàn huyện; hoàn thành cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy và một số đồng chí cán bộ chủ chốt xã Lương Mông. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các xã thị trấn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hiện đã có các cơ quan, đơn vị đăng ký triển khai 54 mô hình “Dân vận khéo”. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ; xây dựng chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ năm 2019. Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đã giới thiệu 70 đoàn viên tiêu biểu tham gia học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp mới được 23 đoàn viên, hội viên; đăng ký xây dựng 30 mô hình “Dân vận khéo”; ra quân thực hiện 234 buổi tổng vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh với trên 5.000 lượt người tham gia thực hiện… tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ, Hội LHTN các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại hạn chế trong công tác quý I; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu, trong quý II, các Ban xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Đảng thực hiện sinh hoạt chuyên đề, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhằm tuyên dương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tổng hợp kết quả rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026); tổ chức thí điểm kiểm tra sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời, thi sát hạch nâng ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019; chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất theo chủ trương (2 cây, 1 con) Ba kích tím, Trà hoa vàng, chăn nuôi bò; tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ tiểu thương, kinh doanh đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng Chợ mới…; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đảm nhiệm các mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 4304118