Ba Chẽ: Ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

01/04/2019 09:00

Đúng 07h30' phút ngày 01/4, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị trấn ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đợt tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện trong 25 ngày kể từ 01/4 năm 2019 nhằm rà soát, thống kê những thông tin cơ bản của người dân, qua đó đánh giá những thực trạng, khó khăn, từ đó làm căn cứ cho Đảng và Nhà nước có những quyết sách quan trọng, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Trong tổng điều tra lần này, các điều tra viên trực tiếp xuống các địa bàn dân cư tập trung đánh giá, điều tra thống kê ở 10 nội dung chính, gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Các điều tra viên trực tiếp xuống cơ sở điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Trước đó, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện phối hợp các xã, thị trấn đã triển khai công tác tuyên truyền đến các thôn, khu phố và hộ dân bằng hệ thống truyền thanh FM và các hội nghị thôn, khu phố về mục đích, ý nghĩa của việc tổng điều tra dân số và nhà ở để các hộ dân tích cực hợp tác, giúp đỡ và cung cấp thông tin nhằm đảm bảo công tác tổng điều tra diễn ra đúng thời gian./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 48774701.