Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 30: Đánh giá kết quả công tác quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

02/04/2019 15:00

Ngày 02/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong quý I, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Thông báo kết luận số 396-TB/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng, ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành chương trình 135”; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19 -NQ/TW của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; thực hiện sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; thực hiện tốt công tác kiện toàn công tác cán bộ, hoàn thành bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026); tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm 07 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức tốt các hội nghị làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn và giao nhiệm vụ cho các xã, thị trấn. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, triển khai thực thực hiện 07 cuộc khảo sát, giám sát; công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tổng sản lượng lương thực đạt 2.750,9 tấn, đạt 155,6% kế hoạch; trồng rừng đạt 596ha, bằng 108,4 so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 6,7 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp bằng 116% so với cùng kỳ. Chỉ đạo phát triển mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành chương trình 135”, doanh thu bán lẻ hàng và dịch vụ bằng 105% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135 tiếp tục được triển khai tích cực, đã triển khai thực hiện các đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; triển khai thực hiện 52 dự án công trình; 37 dự án phát triển sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời; công tác giáo dục; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội đầu xuân phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân đầu Xuân Kỷ Hợi diễn ra sôi nổi; tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý I, đồng thời cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

 Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực của Đảng bộ Ba Chẽ trong quý I năm 2019. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ huyện Ba Chẽ tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Thông báo Kết luận số 396-TB/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện hiệu quả; tập trung củng cố xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện quả nghị quyết của Đảng về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ chính trị với chủ đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; tích cực thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội; chú trọng công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng chống thiên tai bão lũ; công tác đào tạo nghề nông thôn, giảm nghèo... đảm bảo chính sách an sinh xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh nông thôn; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo đúng lộ trình.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026). 

Các cơ sở Đảng chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; tập trung lãnh, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt chú trọng nâng cao các tiêu chí về Thu nhập, Giảm nghèo, Nhà ở và Vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tiến độ trồng rừng năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ rừng; công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu phi; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh… Lực lượng vũ trang, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4016
Đã truy cập: 4303893