Ba Chẽ: Hiệu quả sau hợp nhất các cơ quan Đảng với chính quyền

27/04/2019 10:00

Năm 2018, huyện Ba Chẽ đã triển khai mô hình cơ quan hợp nhất Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra. Qua đánh giá, hoạt động, vận hành của các cơ quan hợp nhất, đã đáp ứng kịp thời chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chính quyền, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.

Sau thời gian xây dựng đề án, huyện Ba Chẽ đã tiến hành hợp nhất các cơ quan Đảng với chính quyền nhằm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”.

Ngay sau khi công bố quyết định hợp nhất, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ đã ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức của cơ quan. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, thủ trưởng, các phó thủ trưởng và chuyên viên giúp việc từng bộ phận; quy định chế độ hội họp, thông tin, báo cáo; mối quan hệ công tác; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để đi vào hoạt động một cách ổn định, thực hiện có hiệu quả công việc được giao.

Đáng chú ý, những nhiệm vụ có sự tương đồng giữa công tác Đảng và công tác chính quyền, nhưng khác nhau về phân công đối tượng đã được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, giảm lãng phí về nhân lực như: Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, lưu trữ, cải cách hành chính, chăm sóc sức khỏe, công tác lễ tang và viếng người từ trần...

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ cho biết, qua 1 năm thực hiện mô hình cơ quan hợp nhất đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Các quy trình nghiệp vụ cũng đã được giảm tải, tránh được sự trùng lặp, chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

 Bên cạnh đó, việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị cấp huyện được thống nhất về cùng một cơ quan, thuận tiện trong việc tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp huyện thực hiện quản lý, sử dụng, đào tạo, đánh giá, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Huyện Ba Chẽ công bố quyết định hợp nhất cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện. Ảnh: Bình Minh (Trung tâm VH-TT Ba Chẽ)

Đối với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, sau hơn 6 tháng thực hiện hợp nhất (từ 12/9/2018), bước đầu hoạt động đã đi vào nền nếp. Đồng chí Nịnh Quốc Hoàn, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Ba Chẽ, cho biết: Sau khi hợp nhất 2 cơ quan, việc thực hiện lồng ghép giữa kiểm tra, giám sát và thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rút ngắn thời gian từ giám sát, kiểm tra, thanh tra đến xem xét xử lý kỷ luật đảng viên. Trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân, thanh tra kinh tế - xã hội cũng đã đạt được sự thống nhất cao và hiệu quả hơn trước khi hợp nhất.

Sau khi triển khai mô hình hợp nhất các cơ quan tương đồng về nhiệm vụ, toàn huyện Ba Chẽ đã giảm 27 biên chế, bằng 19,7% so với năm 2015. Riêng cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã giảm 1 biên chế, theo lộ trình đến tháng 6/2019 giảm 1 vị trí lãnh đạo cấp phó. Quan trọng hơn là hiệu quả làm việc của cả bộ máy, hệ thống chính trị đã nâng lên, chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị đã được thống nhất, không còn “dẫm chân” lên nhau. Đặc biệt là đối với cơ quan Kiểm tra - Thanh tra đã xây dựng triển khai 19 cuộc kiểm tra, giám sát, giảm 11 cuộc so với năm 2018 do thực hiện đồng bộ các cuộc kiểm tra giám sát lại, tránh được sự trùng chéo về đối tượng và nội dung, đồng thời tăng cường được các cuộc kiểm tra, thanh tra đột xuất không báo trước theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để mô hình phát huy hiệu quả. Cụ thể, việc thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của cấp phó chưa được thực hiện do chưa có hướng dẫn đối với việc bổ nhiệm chức vụ phó thủ trưởng cơ quan; chưa có sự thống nhất việc hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ, kiểm tra, thanh tra từ Trung ương đến cấp huyện nên có nhiều hệ thống chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuyên môn... Đây cũng là những kiến nghị của cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra huyện Ba Chẽ đối với tỉnh và Trung ương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Ánh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 48962718.