Giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

18/04/2019 15:00

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 18/4, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện, khóa XVIII về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại UBND huyện.

Đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận cuộc giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt lãnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả Quy hoạch tổng thể của huyện trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm vượt 2,2% so với Quy hoạch đề ra; thu ngân sách địa bàn tăng 2% so với quy hoạch; trồng rừng bình quân hàng năm vượt 100ha, diện tích khai thác đạt 100% kế hoạch; lĩnh vực xúc tiến đầu tư có nhiều khởi sắc, phát huy hiệu quả Cụm công nghiệp Nam Sơn; phát triển dự án trồng rừng gỗ lớn, chế biến dược liệu, nhân rộng diện tích Ba kích tím, Trà hoa vàng; hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch; hệ thống trường lớp được quan tâm, xây dựng đồng bộ; các tiêu chí về hạ tầng tại các xã đều đạt chuẩn NTM…tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi; tỷ lệ máy điện thoại/ người dân; tỷ lệ bác sĩ, giường bệnh đều đạt  và vượt so mục tiêu Quy hoạch; công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét; các lợi thế, thế mạnh của huyện được khai thác và phát huy hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước năm 2020 sẽ đạt dưới 5%.

Làm việc với Đoàn giám sát, UBND huyện đề nghị HĐND huyện tiếp tục tăng cường công tác giám sát các phòng ban, đơn vị, địa phương việc tổ chức thực hiện mục tiêu, định hướng theo Quy hoạch đã được phê duyệt; đề nghị Tỉnh quan tâm đưa các dự án của huyện trong Quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và các dự án chưa thực hiện được giai đoạn 2016-2020 vào quy hoạch chung của Tỉnh theo Luật quy hoạch 2018; đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho huyện đầu tư các dự án lớn tại quy hoạch được duyệt như Kè bờ Bắc sông Ba Chẽ; nâng cấp các tỉnh lộ, chỉnh trang đô thị; xây dựng chính sách ưu đãi hơn đối với dự án phát triển rừng gỗ lớn, trồng dược liệu để huyện phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện ghi nhận những kết quả của UBND huyện về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí yêu cầu, UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các Quy hoạch trên các lĩnh vực. Tập trung ưu tiên rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án trong Quy hoạch đánh giá rõ những mặt đạt và chưa đạt để đề các giải pháp cụ thể đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; kịp thời điều chỉnh đối với những Quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, nhất là thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách vào Cụm công nghiệp; phát triển du lịch; kiên định mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, trọng tâm là phát triển rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu; chỉ đạo quyết liệt về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, bảo vệ rừng và đất rừng; tiếp tục kiến nghị Tỉnh ban hành cơ chế chính sách ưu đãi riêng cho huyện về phát triển sản phẩm Ba kích tím; Trà Hoa vàng; tập trung triển khai hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, hết năm 2019 huyện không còn xã đặc biệt khó khăn./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1705
Đã truy cập: 2181294