Ba Chẽ: 05 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn năm 2019 cấp tỉnh

08/05/2019 17:30

Ngay sau khi tổ chức thành công  Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố năm 2019 ở cấp cơ sở và cấp huyện. Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn 05 thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi cấp huyện để tham gia Hội thi cấp tỉnh Cụm các huyện khu vực Miền Đông được tổ chức tại huyện Hải Hà.

Các thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ tham gia Hội thi cấp tỉnh Cụm các huyện khu vực Miền Đông được tổ chức tại huyện Hải Hà vào ngày 09/5/2019

05 thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh gồm: Lê Văn Hùng - Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 5, Thị trấn Ba Chẽ; Lý Mạnh Thường - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn; Triệu Sinh Kim - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Ốn, xã Thanh Lâm; Triệu Quý Hiện - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cầu, xã Lương Mông và Chìu Quay Sinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thác Lào, xã Thanh Sơn.

Trước đó, tại Hội thi cấp huyện, thí sinh Lê Văn Hùng với phần thi thuyết trình Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Khu phố 5; thí sinh Lý Mạnh Thường với phần thi thuyết trình Nghị quyết chuyên đề Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 12/2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019 của Chi Bộ thôn Khe Tâm; thí sinh Triệu Sinh Kim với  phần thi thuyết trình Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại “Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân thôn Khe Ốn trong công tác giảm nghèo”; thí sinh Triệu Quý Hiện với phần thi thuyết trình Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp vật chất, ngày công xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế thôn Đồng Cầu, giai đoạn 2019-2020; thí sinh Chìu Quay Sinh với thi thuyết trình Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Chi bộ thôn Thác Lào, đồng thời trả lời câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống về kiến thức chung, nghiệp vụ  09 nội dung trọng tâm công tác của chi bộ, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố đã xuất sắc vượt qua 14 thí sinh đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, đạt giải cao tại hội thi.

Theo Quyết định số 1530-QĐ/TU ngày 7/5/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Hội thi thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố năm 2019 cấp tỉnh sẽ được tổ chức thành 04 Cụm thi, gồm 75 thí sinh xuất sắc đại diện cho các địa phương tham gia. Các thí sinh huyện Ba Chẽ sẽ tham gia hội thi tại Cụm thi số 3 gồm Đảng bộ các huyện: Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà và Bình Liêu. Hội thi sẽ được tổ chức tại huyện Hải Hà vào ngày 09/5/2019.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 214
Đã truy cập: 48906738.