100% các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019

20/05/2019 10:45

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 -19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của người (1969-2019); thể hiện lòng biết ơn vô hạn và những tình cảm yêu mến, lòng kính trọng đối với vị Lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc; các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 nhằm khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc và hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Người cùng những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung sinh hoạt được các chi, Đảng bộ tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nội dung sinh hoạt được các chi, Đảng bộ tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tọa đàm, giao lưu, hội thảo, hội thi, văn hóa, văn nghệ; nói chuyện thời sự,  xem những thước phim tài liệu tiêu biểu về đạo đức, phong cách của Người... Tập trung tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Bác; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam; với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững” và Nghị quyết của Huyện ủy về “Xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới”. 

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân toàn huyện nguyện quyết tâm rèn luyện, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3836
Đã truy cập: 3211157