Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019

27/05/2019 10:30

Ngày 27/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 72 đảng viên mới thuộc 13 chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong thời gian 07 ngày (từ ngày 27/5 đến ngày 2/6/2019), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu và trao đổi 10 chuyên đề trọng tâm, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân tộc CNXH, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng- an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập Quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu: Trong thời gian học tập, các học viên cần tập trung, tiếp thu kiến thức, tăng cường trao đổi với giảng viên xoay quanh các vấn đề liên quan đến các nội dung được truyền đạt tại lớp học. Đồng chí cũng yêu cầu Ban tổ chức lớp học làm tốt công tác quản lý lớp học, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng,  xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1802
Đã truy cập: 4120316