Tạo điều kiện phát triển rừng gỗ lớn ở Ba Chẽ

09/06/2019 08:30

Trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các hộ trồng, mà còn góp phần phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái... Xác định rõ điều này, thời gian qua huyện Ba Chẽ đã khuyến khích các hộ trồng rừng theo hướng này. Tuy nhiên, theo kiến nghị của cử tri huyện, các hộ trồng rừng gỗ lớn hiện khó tiếp cận được với chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung của tỉnh.

Theo Quyết định số 889/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, điều kiện để được hưởng hỗ trợ, trồng rừng gỗ lớn, đối với cá nhân, hộ gia đình, quy mô diện tích trồng rừng tối thiểu là 3ha; nguồn vốn hỗ trợ chủ yếu từ nguồn kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Ba Chẽ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND (ngày 11/7/2017) về việc thông qua danh mục các loài cây bản địa, có lợi thế của địa phương và ưu tiên trồng ở các lưu vực khe suối tạo nguồn sinh thủy, điều hòa lũ đầu nguồn...

Các lực lượng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các chủ rừng.

Với diện tích tối thiểu 3ha, qua 2 năm thực hiện trồng rừng gỗ lớn (2017-2018) các hộ trên địa bàn huyện chưa tham gia được nhiều, chủ yếu là doanh nghiệp. Cụ thể: Năm 2018 huyện trồng được 310ha gỗ lớn, trong đó người dân chỉ trồng được 22ha. Trước thực tế đó, huyện đề nghị tỉnh giảm diện tích trồng rừng gỗ lớn tối thiểu từ 3ha xuống 1ha; bên cạnh đó, hằng năm, bổ sung vốn chương trình xây dựng NTM để đảm bảo nguồn lực cho phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện. Vì hiện nay, nguồn NTM hỗ trợ cho sản xuất của huyện rất hạn chế (khoảng 5 tỷ đồng/năm). Trong khi, riêng mục tiêu trồng rừng gỗ lớn khoảng 200ha, nếu hỗ trợ theo quy định, huyện cần khoảng 3 tỷ đồng; chưa kể các dự án khác mà người dân đang mạnh dạn đầu tư, như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu (trung bình mỗi năm hỗ trợ khoảng 6 tỷ đồng; như năm 2018 nhu cầu hỗ trợ 6,5 tỷ đồng qua các dự án được phê duyệt).

Trao đổi với chúng tôi về việc giảm diện tích tối thiểu trồng rừng gỗ lớn đối với các cá nhân, hộ gia đình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp&PTNT cho biết: Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung giai đoạn 2014-2016 (Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 2901/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh) quy định đối với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp là “hỗ trợ 1 lần cho cả giai đoạn, mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha tại các thôn đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 3 triệu đồng/ha tại các địa bàn còn lại” và điều kiện quy mô tối thiểu đối với cá nhân, hộ gia đình là 3 ha/dự án.

Khi xây dựng chính sách thực hiện tiếp cho giai đoạn 2017-2020 (Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 889/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh), trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ các sở, ngành, địa phương, đã điều chỉnh mức hỗ trợ (khu vực đặc biệt khó khăn từ 4,5 triệu đồng lên 15 triệu đồng/ha; khu vực còn lại từ 3 triệu đồng lên 10 triệu đồng/ha), số lần hỗ trợ tối đa cho cả giai đoạn từ 1 lần lên 2 lần. Việc điều chỉnh này đã giúp người dân được hưởng mức hỗ trợ lớn hơn từ ngân sách nhà nước, qua đó tạo động lực mở rộng quy mô sản xuất.

Vườn ươm giống cây ở xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ).

Đây là chính sách khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, tạo nên giá trị sản lượng hàng hóa lớn với chất lượng cao. Việc quy định quy mô tối thiểu phải phù hợp để tránh tình trạng người dân sản xuất không tập trung, manh mún, nhỏ lẻ, dẫn tới giá trị chất lượng và sản lượng hàng hóa thấp, khi đó sẽ không đảm bảo được mục tiêu của chính sách. Vì vậy, đề nghị huyện Ba Chẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện tuyên truyền để người dân biết, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành (Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020).

Để tạo điều kiện cho hộ dân có diện tích đất lâm nghiệp nằm trong vùng sản xuất tập trung, nhưng diện tích được giao nhỏ hơn 3ha có thể tiếp cận được với chính sách trồng rừng gỗ lớn, huyện Ba Chẽ cần hướng dẫn các hộ dân tạo sự liên kết, như thành lập tổ hợp tác theo quy định của pháp luật (theo Quyết định số 889/2017/QĐ-UBND, quy mô tối thiểu trồng rừng gỗ lớn được hưởng hỗ trợ, đối với trang trại, tổ hợp tác là 9 ha).

Về nguồn vốn NTM, thực hiện dự án phát triển sản xuất đã được tỉnh phân bổ cho các địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh. Trong đó ưu tiên theo chỉ tiêu đăng ký trong kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm trước và theo tỷ lệ số xã chưa về đích chương trình xây dựng NTM để tỉnh xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn cho các địa phương. Huyện Ba Chẽ là huyện có tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM thấp (2/7 xã, đạt 28%). Do vậy, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung nguồn vốn NTM cho huyện theo kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, đề nghị huyện Ba Chẽ có văn bản báo cáo, giải trình cụ thể gửi Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, sở, ngành liên quan tổng hợp, thống nhất báo cáo tỉnh xem xét, quyết định./.

Thu Trang/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 1925964