Đảng bộ huyện Ba Chẽ: Quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết nội của Đảng

20/06/2019 15:00

Ngày 20/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị tại 9 điểm cầu trực tuyến gồm: điểm cầu Huyện ủy và 8 điểm cầu tại 8 xã, thị trấn.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung tại Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí khẳng định, Hội nghị lần thứ 10 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn; hội nghị nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện nhiều nội dung để Trung ương biểu quyết.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2015 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu từng đảng bộ trong toàn tỉnh chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó chú trọng chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu; phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín; đảm bảo độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức lãng phí, bảo đảm trang trọng ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. 

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin nội dung trọng tâm Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với quan điểm và mục tiêu là phát triển mạnh dịch vụ cảng biển Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, có thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách. Hình thành các trung tâm dịch vụ Logistics chất lượng cao. Đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Ba Chẽ sẽ tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 10, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15 của Tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên,  đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3775
Đã truy cập: 3211096