Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ lần thứ III

26/06/2019 14:00

Ngày 26/6, huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ngọc Thái Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 110 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 18 nghìn đồng bào thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện Ba Chẽ có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Kinh, Dao, Tày, Sán chay, Hoa, Sán Dìu, Nùng, Mường, Thái; trong đó, dân tộc thiểu số có 18.342 người, chiếm tỷ lệ 81,2%. Trong 5 năm qua, với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Quyết tâm thư Đại hội dân tộc thiểu số lần II, nhiệm kỳ 2014-2019 cùng các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước như: Chương trình 135, Đề án 196; chính sách phát triển sản xuất; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm… cho đồng bào dân tộc thiểu số; nhờ đó, diện mạo nông thôn huyện miền núi Ba Chẽ có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày được nâng lên rõ rệt.

Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đ/c Ngọc Thái Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, mục tiêu về chính sách cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện là 1.484,4 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng là 844,8 tỷ đồng, đầu tư cho lĩnh vực xã hội là 591,8 tỷ đồng; nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư, phát triển đến nay 100% xã có đường bê tông hóa; 100% xã có Trạm y tế đạt chuẩn; 100% xã có trung tâm học tập cộng đồng; có trên 98% hộ ở các xã đặc biệt khó khăn được sử dụng điện lưới quốc gia; 98,5 % dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Chương trình xây dựng NTM được triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, có 02 xã Lương Mông, Thanh Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới; toàn huyện đạt 12/20 tiêu chí, 37/53 chỉ tiêu; chương trình 135 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đến nay đã có 04/06 xã và 48/49 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành chương trình; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,8 triệu đồng vào năm 2014 lên 28,7 triệu đồng/người/năm trong năm 2018; công tác giảm nghèo có nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 34,04% năm 2015 xuống còn 9,44% năm 2018; đặc biệt trong năm 2018 có 104 hộ đồng bào DTTS tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh hộ nghèo; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận và thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác Dân tộc trong nhiệm kỳ tới. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các chỉ tiêu quan trọng: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững. Phấn đấu 7/7 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và 5/7 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao; 100% các tuyến đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 50% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới; kết nối điện thoại, Intenet đến hầu hết các thôn; thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 2015, đạt 37 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 7%/ năm, đến năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 3%; có trên 90% số hộ có nhà ở đạt chuẩn bộ tiêu chí xây dựng; 100% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn 3 cứng;  duy trì 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trường học đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia, 100% trẻ đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học, 98% ở bậc THCS, 90% học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp THPT, Bổ túc THPT hoặc trung cấp nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; 100% thôn, khu phố được công nhận thôn, khu phố văn hóa, trên 90% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngọc Thái Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc của huyện thời gian qua. Đồng thời mong rằng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trện địa bàn quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, chương trình 135, chương trình giảm nghèo; phấn đấu hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%; phấn đấu hoàn thành chương trình 135 ngay trong năm 2019 và hoàn thành chương trình Nông thôn mới vào năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tiếp cận các nguồn hỗ trợ, chủ động tham gia phát triển mô hình sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước làm giàu; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong sản xuất, đời sống, nhất là việc thực hiện nếp sống hợp vệ sinh ở gia đình, khu dân cư; xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy tốt vai trò của người có uy tín; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc từ huyện tới cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác của ban thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở… quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế làm giàu; thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số.

Đội ngũ trưởng thôn, bản, khu phố và người có uy tín phát huy vai trò trách nhiệm gương mẫu, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, dòng tộc, gia đình tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; Tạo được sự tin yêu đối nhân dân và thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tinh thần đoàn kết phấn đấu, tương thân tương ái, nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tranh thủ tiếp nhận hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để tích cực phát triển kinh tế gia đình nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phù hợp với tình hình cụ thể hiện nay; 110 đại biểu tại Đại hội đại diện cho hơn 18 nghìn nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, uy tín và tâm huyết với công tác dân tộc và chính sách dân tộc tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà đại hội đã đề ra trong những năm tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ lần thứ 3.

Với tinh thần các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội và thống nhất chọn cử 24 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp này, 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân tộc và chính sách dân tộc được Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Ba Chẽ khen thưởng.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ lần thứ III:

Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ trao đổi với các đại biểu và các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Lãnh đạo huyện Ba Chẽ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân tộc và chính sách dân tộc.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ lần thứ III.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn

 Tags


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 49283241.