Ba Chẽ: Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2019

02/07/2019 11:20

Ngày 02/7, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2019 qua hình thức trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và trực tiếp truyền đạt một số nội dung trọng tâm.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ khối các cơ quan, trường học; Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện; Ban chủ nhiệm CLB Hưu trí 3/2; Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các Đoàn thể huyện.

Tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND; Trưởng, phó MTTQ, các đoàn thể; các ngành chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, khu phố. 

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp thông tin tới các đại biểu những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW của Đảng và Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp thông tin tới các đại biểu những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35- CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch số 132-KH/HU ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019) và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nội dung trọng tâm như: Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1939 - 03/02/2020); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ nhận dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; thăm tặng quà các đảng viên gương mẫu tiêu biểu, các gia đình, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; tổ chức Hội Trà hoa vàng Ba Chẽ lần thứ III; tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng; gắn biển các công trình chào mừng; tổ chức kết nạp lớp đảng viên 90 năm và trao tặng huy hiệu Đảng; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc Mừng Đảng- Mừng Xuân Canh Tý 2020. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổng kết vào dịp 03/2/2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện; Khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các Chi, đảng bộ trực thuộc; các Cơ quan tham mưu - giúp việc Huyện ủy nghiêm túc thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện đã phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019) và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện nhấn mạnh các nội dung trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và các nội trung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Để phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu, rộng và đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện; các xã, thị trấn tích cực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án được giao; tập trung triển khai đồng bộ các quy định, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, niêm yết số điện thoại đường dây nóng để giải quyết các kiến nghị nhân dân.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức công vụ; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, thẳng thắn, chân thành, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. Tích cực thi đua học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc khoa học, tác phong chuyên nghiệp, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân; đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở phải công tâm, khách quan, lắng nghe tôn trọng cấp dưới, cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo điều hành của cấp trên đúng quy định; với quan điểm nhất quán là hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện thông tin tới hội nghị tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; thông tin tới hội nghị báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nội dung trọng tâm Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh các cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ báo cáo viên toàn huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; tập trung tuyên truyền, quán triệt 6 định hướng, 5 nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; việc triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là biểu dương gương người tốt - việc tốt; gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 gắn với chương trình hành động số 21-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chủ đề công tác năm 2019 của huyện “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”; tuyên truyền 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ; tuyên truyền các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an ninh dân dân tộc, đảm bảo an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai, bão lũ…

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1578
Đã truy cập: 2065395