Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX

12/07/2019 15:00

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 17/7/2019, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu  của các đại biểu.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị

Hoàn thành

1

Chương trình Kỳ họp

 Hội đồng nhân dân huyện

2

Báo cáo số 12/BC-HĐND về tình hình, kết quả công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

3

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

4

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện: về việc giải quyết kiến nghị cử tri; về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 và các kỳ họp trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thường trực HĐND huyện

 

5

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX

6

Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

7

Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

8

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện khóa XVIII về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

9

Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện khóa XVIII về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

10

Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11

Dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện

 

13

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

14

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX.

 

15

Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

16

Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

 

17

Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

 

18

Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

19

Dự thảo Nghị quyết về việc về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

20

Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

21

Dự thảo Nghị quyết về việc về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

22 

Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với dự án đường Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; dự án Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ.

23

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với dự án đường Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; dự án Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ.

24

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

25

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

26

Báo cáo công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

27

BÁO CÁO TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Báo cáo số 295/BC-UBND của UBND huyện.

2. Trả lời của Phòng Tài nguyên và MT.

3. Trả lời của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ.

4. Trả lời của Phòng Nông nghiệp và PTNT.

5. Trả lời của Đội QLTT số 8.

6. Trả lời của BQL Dự án đầu tư xây dựng.

7. Trả lời của Phòng Y tế.

8. Trả lời của Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

28

Báo cáo của Thường trực UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ủy ban MTTQ huyện

29

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

30

Báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toà án nhân dân huyện

31

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện

32

Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Kinh tế - XH,

HĐND huyện

33

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

34

Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với dự án đường Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; dự án Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ..

35

Báo cáo thẩm tra về tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

36

Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Pháp chế,

HĐND huyện

37

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực Pháp chế); báo cáo thẩm tra hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự.

38

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

39

Báo cáo thẩm tra công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 6859784