Xã Nam Sơn: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

16/07/2019 10:20

Ngày 15/7, Đảng ủy xã Nam Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của xã Nam Sơn thường xuyên được quan tâm đổi mới; chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên. Đảng bộ xã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên chấp hành tốt đường lối chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm thực hiện tốt Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề công tác năm; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động, cam kết thực hiện tốt nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng gắn với việc học tập và làm theo gương Bác; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kết quả, trong 3 năm liền (từ năm 2016 đến 2018) Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ tiên tiến, xuất sắc; riêng năm 2017 Đảng bộ được tặng cờ thi đua cấp tỉnh; năm 2018 được nhận bằng khen cấp tỉnh và nhiều danh hiệu khác.

Đối với việc triển khai Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Vì vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được các tổ chức Đảng, cấp ủy và cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Tính đến nay, toàn Đảng bộ có 168 đảng viên, trong đó đảng viên nông thôn là 80 đồng chí; đảng viên là người dân tộc thiếu số là 148 đồng chí, chiếm 88,09%, hàng năm có từ 85-90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật và các quy định của Đảng.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ xã Nam Sơn đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; cử 30 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, hoàn thiện 4 hồ sơ kết nạp đảng viên mới; cử 4 đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tham gia Hội thi Kỹ năng nghiệp vụ Bí thư chi bộ cấp huyện đạt kết quả.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 132,7% kế hoạch; trồng rừng đạt 492,5ha; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt trên 29 triệu đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng, hiện xã đạt 16/20 tiêu chí; 45/53 chỉ tiêu; phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Miếu ông- Miếu bà và xây dựng đề án Đề án bản văn hóa người Dao gắn với phục vụ phát triển du lịch cộng đồng thôn Sơn Hải xã Nam Sơn; chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, triển khai cho 35 hộ đăng ký thoát nghèo, phấn đấu cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,8% xuống còn 5,0%. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; đồng thời cho nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt các mặt công tác trên các lĩnh vực trong thời gian tiếp theo. Hội nghị đã được quán triệt triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Nam Sơn lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đảng ủy xã Nam Sơn đề ra 15 chỉ tiêu nhiệm vụ chính, trong đó xác định tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đưa xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2019. Đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng và xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ xã Nam Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 660
Đã truy cập: 1757869