Đảng bộ khối Chính quyền: Sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

19/07/2019 13:30

Sáng ngày 19/7, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Khối Chính quyền đã lãnh đạo các chi bộ trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế,  văn hóa - xã hội, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, các kết luận của Đảng; kế hoạch, chương trình hành động và tài liệu tuyên truyền của TW, tỉnh và của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Quán triệt học tập chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác trở thành nề nếp; tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia; thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng (chuyển đi và chuyển đến) cho 21 đồng chí; phát thẻ đảng viên cho 4 đồng chí; hướng dẫn 4 quần chúng làm hồ sơ kết nạp Đảng; cử 3 quần chúng tiêu biểu đi học lớp nhận thức về Đảng; 08 đảng viên tham gia lớp đảng viên mới.

Trong công tác lãnh đạocác cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, tổng sản lượng lương thực đạt 3.658,2 tấn, đạt 102,6% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 2.616 ha, đạt 101% kế hoạch; trong đó trồng cây dược liệu đạt 117 ha, trồng rừng gỗ lớn đạt 405 ha, đạt 101% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 14,7 tỷ đồng; chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quản nổi bật, hiện có 4/6 xã đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, qua rà soát 6 tháng đầu năm huyện đủ điều kiện ra khỏi diện 135, xã Minh Cầm đủ điều kiện về đích nông thôn mới; 02 xã Nam Sơn, Đạp Thanh phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019; lĩnh vực tín dụng  ngân hàng tiếp tục tăng trưởng nhanh, đáp ứng hiệu quả nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế - xã hội; lĩnh vực đầu tư công  có nhiều khởi sắc, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển đạt trên 178 tỷ đồng. Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135” được triển khai tích cực, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án phát triển du lịch; xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản bản văn hóa người Dao gắn với phát triển du lịch cộng đồng; tập trung phát triển diện tích cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, chỉ số DDCI được cải thiện. Công tác thông tin tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp, tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 150 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,44% xuống còn 6,62%. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong 06 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2019, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cần tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và hoạt động của các đoàn thể; chú trọng công tác giáo dục rèn luyện tư chất, tác phong làm việc, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 với chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm đến việc quản lý đảng viên, phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực để giới thiệu cho cấp ủy bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo, quản lý; nâng cao công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, đơn thư kiến nghị của nhân dân; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019); quyết tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành chương trình 135, đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và chương tình xây dựng nông thôn mới của các xã theo lộ trình đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ. Trên cơ sở 2 Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đồng chí yêu cầu: mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi chi bộ và toàn thể Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu thực hiện tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và chủ động thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiệu quả, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền XHCN./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4471
Đã truy cập: 2073983