Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Nam Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/07/2019 15:30

Ngày 19/7, HĐND xã Nam Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT- XH của xã 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 12 báo cáo và 01 tờ trình; trong đó tập trung vào đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã 6 tháng đầu năm 2019. Với sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực vượt khó và đẩy mạnh các giải pháp, tình hình KT-XH trên địa bàn xã Nam Sơn tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 104,6%, tổng sản lượng lương thực 225,7 tấn; số lượng gia súc, gia cầm phát triển ổn định; tổng diện tích trồng rừng đạt 93,7% KH; thu ngân sách trên địa bàn đạt 20,1% KH; công tác xây dựng hạ tầng nông thôn được quan tâm, hoàn thành 3 tuyến đường ngõ xóm, hoàn thành xây dựng cổng thôn Khe Tâm, Khe Hố và Làng Mới; chỉ đạo triển khai tích cực việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đã được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện tốt; công tác phổ cập giáo dục được duy trì; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được đảm bảo; tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã có nhiều đổi mới; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thảo luận, cho ý kiến về 12 báo cáo và tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận trên những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến vào các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019; trong đó phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 225 ha, tổng sản lượng lương thực 615 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 46,5 tạ/ha; phấn đấu phát triển đàn trâu 70 con, đàn bò 70 con; duy trì và phát triển đàn gia cầm; tổng sản lượng thịt hơi các loại 353 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm 36 ha, sản lượng thủy sản 10 tấn; trồng rừng cả năm 530 ha; thu ngân sách trên địa bàn 150 triệu đồng trở lên; phấn đấu 86% hộ đạt GĐVH, duy trì giữ vững 100% các thôn đạt tthôn văn hóa; phấn đấu giảm 35 hộ nghèo; đào tào nghề cho lão động nông thôn 20 người; giải quyết việc làm mới cho 100 lao động; huy động học sinh ở các bậc học ra lớp đạt từ 98% trở lên; vận động nhân dân cải tạo 182 nhà tiêu chưa hợp vệ sinh thành hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh từ 74% lên 98%; phấn đấu cơ bản đạt 20/20 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của HĐND xã. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới xã Nam Sơn tiếp tục tập trung đẩy nhanh phát triển sản xuất gắn với việc tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhiên tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; quản lý và vận hành có hiệu quả các công trình; thực hiện tốt công tác quản lý về thu, chi ngân sách trên địa bàn xã; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và quản lý bảo vệ rừng; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tốt nhất để bầu cử trưởng thôn trong thời gian tới; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nghị quyết HĐND của kỳ họp đã đề ra.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020 và Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2572
Đã truy cập: 2044595