LĐLĐ huyện Ba Chẽ: Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

25/07/2019 14:00

Ngày 25/7, LĐLĐ huyện Ba Chẽ tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); trao kỷ niệm chương và tuyên dương khen thưởng cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo lễ gặp mặt. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các quan ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn; lãnh đạo các doanh nghiệp; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và các đoàn viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các cấp Công đoàn và đội ngũ đoàn viên toàn huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn toàn huyện đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam cũng như sự lớn mạnh của giai cấp công nhân lao động qua các thời kỳ và những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam dù bất cứ ở thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng lớn mạnh, ngày càng phát triển, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, viết nên trang sử hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND huyện và lãnh đạo các Công đoàn cơ sở tặng hoa chúc mừng các cấp Công đoàn.

Trên địa bàn huyện Ba Chẽ, trong suốt chiều dài của lịch sử Công đoàn Việt Nam; từ khi tổ chức công đoàn đầu tiên được thành lập,  trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, các cấp Công đoàn và đội ngũ đoàn viên từ huyện đến cơ sở đã tích cực vượt khó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tổ chức, hưởng ứng thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Doanh nghiệp giỏi", "Cơ quan, đơn vị văn hoá"; “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng nông thới mới”... Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 02 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 07 tập thể, 47 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 30 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; 09 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017; tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

 Lãnh đạo LĐLĐ huyện thừa ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Phát biểu tại Lễ gặp mặt, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn huyện; đồng thời yêu cầu trong thời gian các cấp Công đoàn toàn huyện tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho công nhân, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ công đoàn; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động trong tất cả các thành phần kinh tế; tập trung phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể khác tổ chức các phong trào hành động trong công nhân, lao động; phát huy quyền làm chủ, sáng tạo của công nhân, lao động trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ngành, địa phương và cơ sở, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu "năng suất - chất lượng - hiệu quả”, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động, góp phần phát triển kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức của mình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn.

Trao tặng Giấy khen của UBND huyện và LĐLĐ huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tin tưởng với truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn toàn huyện sẽ vượt qua mọi khó khăn, tích cực công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển của huyện.

 Toàn cảnh Lễ gặp mặt.

Trong dịp này, 06 cá nhân đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn được UBND huyện khen thưởng và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc được LĐLĐ huyện khen thưởng./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 48774708.