Ba Chẽ: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

28/07/2019 07:30

Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 27 cơ sở đảng với gần 2.000 đảng viên. Nhận thức rõ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt trong toàn bộ hoạt động của cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ thôn Làng Cổng (xã Đồn Đạc) sau buổi sinh hoạt chi bộ thôn.

Không còn tình trạng chỉ phổ biến đơn thuần các văn bản, chỉ thị của đảng, cấp ủy địa phương, nội dung sinh hoạt chung chung, nhưng từ khi có cán bộ cấp trên dự sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của Chi bộ thôn Làng Cổng (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) đã có nhiều đổi mới. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Làng Cổng đầu tháng 7 vừa qua, chúng tôi nhận thấy rõ điều đó. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn và định hướng chuyển đổi nghề phù hợp cho các hộ chăn nuôi lợn. Đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện được phân công phụ trách và tham dự sinh hoạt với Chi bộ đã chỉ rõ thực trạng dịch tả lợn ảnh hưởng tới đời sống, thu nhập của người dân trong thôn; đồng thời, định hướng, đề xuất giải pháp vận động những hộ chăn nuôi lợn chuyển đổi sang loại hình phát triển sản xuất khác phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, như: Trồng cây ăn quả, trà hoa vàng trong thời gian đang xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Cổng Đặng A Đồng chia sẻ: Việc phân công các ủy viên các cấp, cán bộ các ban Đảng tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở là một chủ trương hết sức đúng đắn và cần thiết. Với tầm nhìn bao quát toàn diện của một cán bộ cấp huyện giúp nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ được sát thực hơn, có sự định hướng chỉ đạo kịp thời.

Phân công cán bộ lãnh đạo, cơ quan cấp huyện, cấp xã phụ trách và tham dự sinh hoạt ở cơ sở là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Cùng với phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo tại các xã, thị trấn, huyện còn phân công 74 cán bộ lãnh đạo các cơ quan của huyện chỉ đạo, dự, kiểm tra, hướng dẫn công tác sinh hoạt tại các chi bộ thôn; hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả để kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như: Đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, công khai các nội dung “làm theo” của cán bộ, công chức để chi bộ giám sát quá trình thực hiện, đăng ký nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng Bí thư Chi bộ thôn Nam Hả Trong (xã Nam Sơn) thực tế cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đảng viên, nhân dân.

Từ đó, nhiều chi bộ chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân ở khu dân cư hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công để làm đường, chỉnh trang nâng cấp đô thị. Các chi bộ cơ quan cấp xã đưa nội dung “Sửa đổi lề lối làm việc” vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng hiệu quả công việc, tinh thần thái độ khi tiếp xúc với nhân dân, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Theo đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ: Các chi bộ trên địa bàn hiện tổ chức sinh hoạt theo định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng, có sự đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Hiện 100% các thôn, khu trên địa bàn huyện đã thực hiện bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu. Ba Chẽ đã thiết kế và xây dựng cuốn “Sổ tay cán bộ thôn, khu” nhằm trang bị cho cán bộ thôn, khu những thông tin cần thiết “dễ hiểu, dễ nhớ”; hướng dẫn cách thức, triển khai các nhiệm vụ của chi bộ; thực hiện các giải pháp triển khai phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ thôn, khu, nhất là trong công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, gắn tuyên truyền, học tập nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp với hoạt động, tình hình địa phương...

Trúc Linh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 48774713.