Đảng uỷ Khối Chính quyền tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

31/07/2019 14:00

Ngày 31/7, Đảng uỷ Khối Chính quyền tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ khối Chính quyền dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy khối Chính quyền chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối Chính quyền thường xuyên được quan tâm đổi mới; chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nội dung quy định của Điều lệ Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề công tác từng năm; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động, cam kết thực hiện tốt nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng gắn với việc học tập và làm theo gương Bác; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; góp phần đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Toàn Đảng bộ khối có 16 chi bộ, với 130 đảng viên; các chi bộ luôn phát huy chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng; các chi bộ đã quan tâm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Hàng năm Đảng ủy thực hiện tốt việc kiểm điểm phân loại, đánh giá kết quả tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nhiều năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 80-85%; trung bình mỗi năm kết nạp từ 5 đến 8 đảng viên mới.

Công tác học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ Khối chú trọng triển khai.

Về công tác triển khai tổ chức Đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; theo kế hoạch dự kiến thời gian tổ chức đại hội đối với Chi bộ trực thuộc Đảng bộ từ tháng 01/2020 và hoàn thành trước 28/02/2020. Đối với Đảng bộ Khối thời gian hoàn thành Đại hội trước ngày 15/5/2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy khối Chính quyền yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng, về phát triển kinh tế, xã hội; an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và Đảng bộ khối Chính quyền lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đối với việc triển khai tổ chức Đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy khối Chính quyền yêu cầu các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, công tác nhân sự và các điều kiện khác để Đại hội các chi bộ được diễn ra đúng quy định, an toàn và tiết kiệm./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 895
Đã truy cập: 3378598