Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7 năm 2019

01/08/2019 11:30

Ngày 01/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 và công tác phòng chống Bão số 3 ( Wipha). Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 từ đó nhằm tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 396-KL/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của BCT (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hoàn thành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng ban, khối Đảng - đoàn thể, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 (2016-2021), 2020-2025 (2021-2026).

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, HĐND huyện tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, ban hành 10 Nghị quyết quan trọng được thông qua; Kỳ họp tiếp tục được đổi mới nội dung, chương trình làm việc và được truyền thanh trực tiếp đến 74/74 trên địa bàn toàn huyện. Công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phản biện xã hội; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân; kết nối, phối hợp khảo sát, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 132 hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 3,41 tỷ đồng.

Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả. Nổi bật là công tác thu ngân sách thu địa bàn trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm đạt 17,2 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh, ước thực hiện đạt hơn 10 tỷ đồng, bằng 154% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 2.880 ha; trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 81 ha; trồng cây dược liệu đạt 117 ha. Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình 135; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú và đa dạng; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì tốt cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sĩ được tổ chức trang trọng từ huyện tới cơ sở; tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong tháng 7; đồng thời cho nhiều ý kiến thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Hội nghị cũng giành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất; công tác quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND huyện cấp; công tác tổ chức cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các các cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 18/6/2019 của Huyện ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức cấp huyện, xã; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục; tổ chức sát hạch nâng ngạch năm 2019 đối với cán bộ, công chức cấp xã; đôn đốc các cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác phát triển đảng; tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; hệ thống dân vận tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất nhân dân; HĐND huyện phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện giao UBND huyện; các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, quyết liệt, sâu sát, cụ thể hơn, trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng việc hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện gieo trồng vụ mùa, đảm bảo lịch thời vụ; thực hiện tốt công tác chăm sóc, tiêm phòng, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, chăn nuôi đại gia súc; tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, chương trình 135 đảm bảo tiến độ, chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; quyết tâm đạt mục tiêu đưa 03 xã ra khỏi đặc biệt khó khăn, 03 xã hoàn thành Chương trình NTM; chú trọng thực hiện công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hoàn thành hồ sơ thành lập Hội doanh nghiệp huyện Ba Chẽ trình cấp trên thẩm định; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý quy hoạch đất đai, đô thị, quyết liệt xử lý nghiêm về hành vi xâm lấn đất đai, đất rừng; vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tích cực thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; công tác thông tin tuyên truyền; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới; khẩn trương hoàn thiện bổ sung Đề án xây dựng bản văn hóa người Dao gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Sơn Hải sau khi được các sở ngành thẩm định; tích cực thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2019. Lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; đồng thời tập trung các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của Bão số 3, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu sau hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai ngay công tác lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn huyện; các xã, thị trấn thực hiện nghiêm phương án phòng chống bão theo kế hoạch, trong đó tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng; tăng cường thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo kịp thời cho người dân về tình hình mưa bão để chủ động phòng tránh; đặc biệt lưu ý công tác di dời các hộ nằm trong diện có nguy ngập lụt, sạt lở cao… thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng trực phòng, chống thiên tai, cứu nạn; sẵn sàng xử lý mọi tình huống khi có bão đổ bộ trực tiếp vào địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 983
Đã truy cập: 3378686