Ba Chẽ: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2019

13/08/2019 09:55

Ngày 06/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Ba Chẽ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4 năm 2019.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 04 ngày (từ 13/8 đến 16/8/2019), 99 học viên thuộc đối tượng 4 là công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; các đồng chí tham gia đoàn thể, chính trị thôn, khu phố; thôn đội trưởng và công chức, viên chức các xã, thị trấn được học tập, nghiên cứu, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nội dung cơ bản về Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự và Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và phòng, chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục bồi dưỡng những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quán triệt những nội dung, yêu cầu về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Qua đó sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở tiếp tục vận dụng triển khai thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược trên từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện vững mạnh toàn diện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

 

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 1919478