Hội nghị Báo cáo viên Quý III năm 2019

19/09/2019 17:30

Ngày 19/09, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức hội nghị Báo cáo viên quý III năm 2019 nhằm cung cấp những thông tin về tình hình chính trị, thời sự nổi bật của tỉnh và của huyện trong 9 tháng đầu năm 2019; đồng thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin về kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp thông tin kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi thông tin, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: trong những tháng còn lại của năm 2019 và trong thời gian tới các chi, Đảng bộ cơ sở, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên của huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là các loài cây đặc trưng của huyện như trà hoa vàng, ba kích tím…; tiếp tục tuyên truyền công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, tránh gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác xã hội hóa, quan tâm đến đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế trong xã hội về xây dựng nhà ở để họ có cuộc sống tốt hơn.

Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện thông tin về Nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện cung cấp thông tin về Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận trong tình hình mới. Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động với mục tiêu chung là xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tiếp tục cait hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số do lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước; chỉ số quản trị và hành chính công; chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngàn và địa phương thuộc tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh.

 Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền quý IV năm 2019.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về tình hình biển Đông; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền quý IV năm 2019. Theo đó, các chi, Đảng bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên của huyện tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, triển khai về Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” do Tỉnh ủy, Huyện ủy tổ chức; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm về phát triền kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2019, gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành Chương trình 135”; tuyên truyền, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quà công tác dân vận trong tình hình mới; kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, địa phương; công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; bảo vệ tài nguyên, môi trường, hạn chế rác thải nhựa; đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng chống thiệt hại do mưa bão trên địa bàn huyện; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 04/7/2019 của Tinh ủy về tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với thực hiện nghiêm Kết luận số 470-KL/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảm bảo đúng theo các quy định của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tăng cường tuyên truyền kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của địa phương./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1019
Đã truy cập: 4746740