Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại Minh Cầm

03/10/2019 11:30

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 02/10, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện Thông báo Kết luận số 454 -TB/HU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ Minh Cầm.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019; Thông báo Kết luận số 454-TB/HU ngày 11/03/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong 9 tháng đầu năm, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã Minh Cầm đã quyết liệt lãnh, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, hầu hết 9 chỉ tiêu nhiệm vụ theo Thông báo kết luận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng, thực hiện hiệu quả đề án tinh giản bộ máy, biên chế; xây dựng Đảng hệ thống chính trị vững mạnh… Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả, trong đó tổng diện tích gieo trồng đạt 100,6% kế hoạch; thu ngân sách địa bàn đạt gần 38 triệu đồng; phát triển thêm 5ha Ba kích; 02 ha Trà hoa vàng; 3 thôn Đồng Doong, Đồng Tán, Khe Áng đạt chuẩn thôn nông thôn mới; hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; giảm 9/13 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Kết quả nổi bật là xã đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu nông thôn mới; song song đạt mục tiêu về đích nông thôn mới và hoàn thành chương trình 135.

Về công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã đã bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 134-KH/HU của Huyện ủy chuẩn bị tốt các mặt công tác cho Đại hội Đảng các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thành lập 04 Tiểu ban phục vụ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự; công tác xây dựng văn kiện Đại hội; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đảng bộ đã tiến hành rà soát quy hoạch, căn cứ các quy định về công tác cán bộ, dự kiến danh sách nhân sự bầu ủy viên Ban chấp hành Đảng xã gồm 11 đồng chí đảm bảo cơ cấu độ tuổi, vị trí và tỷ lệ nữ tham gia; chỉ đạo, lựa chọn Chi bộ thôn Đồng Doong tiến hành đại hội điểm để học tập, rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện kiểm tra tiến độ một số dự án thuộc chương trình nông thôn mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Minh Cầm đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thông báo Kết luận số 454-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian qua. Trong thời gian tiếp theo, Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ Minh Cầm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tập trung chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, tiến tới đại hội Đảng bộ xã khóa V, đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt lựa chọn, chuẩn bị tốt công tác nhân sự; hoàn thành văn kiện Đại hội. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên; đảm bảo an ninh trật tự trước thềm đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện thăm mô hình trồng ổi của một số hộ dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy lưu ý Đảng bộ Minh Cầm tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao; triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ thuộc chương trình nông thôn mới, chương trình 135; tích cực vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn; đẩy mạnh sản xuất tập trung, phát triển vùng dược liệu với cây trồng chủ lực Ba kích tím; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác thu ngân sách địa bàn, nhất là phải làm tốt công tác giảm nghèo, phấn đấu hết năm 2019 xã không còn hộ nghèo; quan tâm chú trọng phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, phục dựng truyền thuyết vua Đồng Quánh để phát triển du lịch… tập trung chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3169
Đã truy cập: 2066986