Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện

09/10/2019 09:00

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện. Trong các ngày, từ 18/9 đến 09/10/2019, Đoàn kiểm tra Công an huyện Ba Chẽ đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên toàn địa bàn huyện.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung các trò chơi trên máy điện tử.

Hiện trên địa bàn huyện có tổng số 13 cơ sở với 202 máy hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh đại lý internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nội dung biển hiệu; nội dung các trò chơi; các thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy; niêm yết nội quy tại cơ sở và việc chấp hành thời gian hoạt động theo quy định. 

Qua kiểm tra cho thấy, 13 cơ sở kinh doanh đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Đoàn công tác cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, thiếu sót và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đoàn công tác kiểm tra chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở.

Thông qua kiểm tra, nhằm tăng cường tuyên truyền cho các cơ sở trên địa bàn toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, nhất là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”. Qua kiểm tra, sẽ kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý để khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có hoạt động vi phạm pháp luật./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5508
Đã truy cập: 48912032.